FAQ

Katedra sociální práce
Fakulta sociálních studií
Ostravská univerzita
Fr. Šrámka 3
709 00 Ostrava - Mar. Hory

  
cz   en


Akreditované obory

 • Obor Management organizací služeb sociální práce N6731 (navazující magisterský, dvouletý, prezenční)

  Magisterské studium je dvouleté, v prezenční formě studia a je ukončeno státní závěrečnou zkouškou, jejíž součásti je obhajoba diplomové práce. Absolvování magisterského studia sociální práce a získání titulu „Mgr.“ je předpokladem k další formě studia, doktorskému studiu a k získání akademického vědeckého titulu „Ph.D.“
   
 • Obor Management organizací služeb sociální práce N6731 (navazující magisterský, dvouletý, kombinovaný)

  Magisterské studium je dvouleté, v kombinované formě studia a je ukončeno státní závěrečnou zkouškou, jejíž součásti je obhajoba diplomové práce. Absolvování magisterského studia sociální práce a získání titulu „Mgr.“ je předpokladem k další formě studia, doktorskému studiu a k získání akademického vědeckého titulu „Ph.D.“
   
 • Obor Sociální práce B6731 (bakalářský, kombinovaný)

  Bakalářské studium kombinované je tříleté a je ukončeno státní závěrečnou zkouškou, jejíž součásti je obhajoba bakalářské práce. Absolvování bakalářského studia sociální práce a získání titulu „Bc.“ je předpokladem k magisterskému studiu a k získání akademického titulu „Mgr.“
   
 • Obor Sociální práce B6731 (bakalářský, prezenční)

  Bakalářské studium prezenční je tříleté a je ukončeno státní závěrečnou zkouškou, jejíž součásti je obhajoba bakalářské práce. Absolvování bakalářského studia sociální práce a získání titulu „Bc.“ je předpokladem k magisterskému studiu a k získání akademického titulu „Mgr.“
   
 • Obor Sociální práce N6731 (navazující magisterský, dvouletý, prezenční)

  Magisterské studium je dvouleté, v prezenční formě studia a je ukončeno státní závěrečnou zkouškou, jejíž součásti je obhajoba diplomové práce. Absolvování magisterského studia sociální práce a získání titulu „Mgr.“ je předpokladem k další formě studia, doktorskému studiu a k získání akademického vědeckého titulu „Ph.D.“
   

© Ostravská univerzita 2006 - 2017
Ostravská univerzita, Dvořákova 7, 701 03 Ostrava 1
telefon: +420 597 091 111, +420 553 461 111
e-mail: studiumzavináčosutečkacz, infozavináčosutečkacz, podatelnazavináčosutečkacz

YouTube | Facebook | Google+ | Twitter | Instagram
RSS | Technický kontakt