Charakteristika katedry zdravotně-sociálních studií

Katedra zdravotně-sociálních studií zajišťuje výuku v těchto studijních programech:

Multidisciplinární tým katedry zdravotně sociálních studií reprezentuje široký záběr odborných zájmů a aktivit. Publikační a vědecko-výzkumné aktivity členů katedry jsou zaměřeny na oblast společensko-vědních disciplín s důrazem na sociologii, metodologii sociálně-vědního výzkumu a zdravotně sociální témata.

Projektové a publikační výstupy členů katedry mají mezinárodní význam a ohlas. Mezinárodní kontakty umožňuji studentům realizovat studijní pobyty na partnerských vysokých školách v zahraničí.


Zveřejněno / aktualizováno: 09. 06. 2021