Charakteristika katedry sociální práce

Katedra sociální práce garantuje a organizuje v rámci akreditovaného studijního programu Sociální politika a sociální práce vzdělávání v těchto oborech:

Vzdělávání v sociální práci spojuje vědecké bádání s výukou profesionálních kompetencí, které jsou nezbytné pro poskytování efektivní a etické sociální práce. Program Sociální politika a sociální práce usiluje o zvyšování kvality, efektivity a zavádění nových postupů do vzdělávání v sociální práci, stejně tak jako do praxe sociální práce. Jeho cílem je připravit kvalifikované a schopné profesionály, kteří dokážou využívat a rozvíjet své znalosti a směřovat služby sociální práce k dalšímu rozvoji. Program vychází z profesní historie sociální práce, jejích cílů, principů, z požadavků praxe, z poznatků vědy a výzkumu a z aktuálních legislativních požadavků vymezujících kvalifikační předpoklady pro výkon povolání sociálního pracovníka (§ 109 a § 110 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách), z Minimálního standardu vzdělávání v sociální práci Asociace vzdělavatelů v sociální práci ČR (pro bakalářské obory).

Katedra je zapojena do programu Erasmus, v jehož rámci pravidelně na katedře hostují zahraniční učitelé a učitelé katedry přednášejí v zahraničí. V souvislosti s programem Erasmus se mohou také studenti oborů sociální práce účastnit studijních pobytů a praxí v zahraničí. A naopak – na katedru jsou přijímáni ke studijnímu pobytu zahraniční studenti, např. z Finska, Rakouska a Německa.


Zveřejněno / aktualizováno: 06. 03. 2020