OU > O univerzitě > Struktura univerzity > Fakulty a ústavy > Fakulta sociálních studií

Soňa Vávrová

Soňa Vávrová

Základní

Životopis

Publikační činnost

Výuka

Vedené závěrečné práce

Projekty a granty


titul, jméno, příjmení:doc. Mgr. Soňa Vávrová, Ph.D.
místnost, podlaží, budova: SA 210, budova SA
funkce:proděkanka pro vědu a výzkum
obor činnosti:sociální služby a sociální práce, deinstitucionalizace a transformace sociálních služeb, metodologie kvalitativního výzkumu v sociální práci, úvod do sociologické teorie
katedra / středisko (fakulta): Katedra sociální práce (Fakulta sociálních studií)
Děkanát Fakulty sociálních studií
telefon, mobil: 553 46 3148
732 333 321
e-mail:
osobní WWW stránka:

Vzdělání

2014habilitace v oboru sociální práce, Ostravská univerzita v Ostravě, Fakulta sociálních studií
2006Ph.D. v oboru sociální práce, Ostravská univerzita v Ostravě, Zdravotně sociální fakulta
1996Mgr. v oboru sociologie - andragogika, Univerzita Palackého v Olomouci, Filozofická fakulta

Přehled zaměstnání

1996 - 2002Okresní úřad Uherské Hradiště, referát sociálních věcí (sociální pracovnice, vedoucí oddělení sociálně-právní ochrany dětí, vedoucí referátu)
2002 - 2008Sociální služby Uherské Hradiště, p.o., Domov pro osoby se zdravotním postižením Velehrad-Buchlovská (vedoucí domova)
2002 - 2008Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta humanitních studií (externí vyučující)
2008 - dosudUniverzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta humanitních studií (akademický pracovník)
2015 - dosud Ostravská univerzita v Ostravě, Fakulta sociálních studií (docent)

Odborné zaměření (přednášené předměty)

  • Úvod do sociologické teorie
  • Metodologie kvalitativního výzkumu v sociální práci

Vědeckovýzkumná činnost

2015 - 2017Emocionální a sociální potřeby individuálně integrovaných žáků s tělesným postižením v prostředí středních škol. IGA/FHS/2015/002. Interní grantová agentura UTB ve Zlíně / řešitelka
2013 - 2015Porozumění procesu autoregulace u dětí a mládeže v institucionální péči. GACR/13-04121S. Grantová agentura České republiky – standardní projekt / hlavní řešitelka
2012 - 2013Výzkum sociálních jevů v kulturním kontextu - komparace českých a slovenských vysokoškolských studentů. 7AMB12SK108. Společné česko-slovenské výzkumné projekty s dobou řešení 2012-2013 (MŠMT ČR) / hlavní řešitelka
2011Vzdělávání pracovníků pomáhajících profesí v oblasti thanatologie v České republice. IGA/65/FHS/11. Interní grantová agentura UTB ve Zlíně / hlavní řešitelka
2010Identifikace vzdělávacích potřeb pracovníků pomáhajících profesí v oblasti doprovázení umírajících. IGA/59/FHS/10/A. Interní grantová agentura UTB ve Zlíně / hlavní řešitelka
2010Rozvoj emočních a sociálních kompetencí v profesní přípravě pracovníků pomáhajících profesí jako základ koncepce sociálně inteligentního doprovázení. RF/FHS/01/2010. Rozvojový fond FHS UTB ve Zlíně / hlavní řešitelka
2009 - 2011Kognitivní a nonkognitivní determinanty rozvoje autoregulace učení studentů pomáhajících profesí. GACR/406/09/1240. Grantová agentura České republiky – standardní projekt / spoluřešitelka

Granty

2015Pedagogické poradenství s prvky pozitivní psychologie. FHS9A/2015. MŠMT ČR prostřednictvím vnitřní soutěže UTB ve Zlíně Institucionálního programu 2015 / hlavní řešitelka
2009 Zkvalitňování praktické přípravy studentů zavedením supervize studentských praxí. RF/FHS/01/2009. Rozvojový fond FHS UTB ve Zlíně / hlavní řešitelka

Působení v zahraničí

3. - 18. 9. 2014University of British Columbia, Vancouver; Point Loma Nazarene University, San Diego; University of California, San Francisco; Stanford University, Stanford
26. - 30. 5. 2014
17. - 21. 9. 2012
11. - 15. 10. 2010
27. 9. - 2. 10. 2009
Uniwersytet JagiellońskiKraków, Wydział Filozoficzny, Instytut Pedagogiki (PROGRAM ERASMUS)
15. - 19. 3. 2011University of Central Lancashire, Preston, Lancashire, Departure of Social Work (PROGRAM ERASMUS)

Další vzdělávání (kurzy)

22. - 23. 6. 2015Workshop with Adele Clarke „Doing Situational Analysis“
2011Výcvikový kurz Supervize v pomáhajících profesích – Asociácia supervízorov a sociálnych poradcov (240 hodin)
2008Iniciální vzdělávání průvodců v zavádění SQSS – MPSV ČR (120 hodin)
2005Kurz Bazální stimulace v ošetřovatelské péči (24 hodin)
2005Průvodce dobrou praxí v návaznosti na koncepci MPSV ČR v problematice užívání omezovacích prostředků v souladu s lidskými právy
1997Výcvikový kurz telefonické sociální intervence – Riaps a Remedium Praha (100 hodin)

Členství

  • členka Oborové rady doktorského studijního programu Sociální politika a sociální práce, studijního oboru Sociální práce Fakulty sociálních studií Ostravské univerzity v Ostravě
  • členka Vědecké rady Fakulty humanitních studií Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně
  • členka redakční rady časopisu Fórum sociální práce
  • členka redakční rady časopisu Sociální pedagogika
  • členka redakční rady časopisu Pedagogika.sk


Všechny publikace

Recmanová, A. a Vávrová, S. Proměny sociální práce v informační společnosti: reflexe sociálních pracovníků sociálně aktivizačních služeb pro rodiny s dětmi. Sociální práce / Sociálna práca. 2017, roč. 17, s. 65-79. ISSN 1213-6204.
Vávra, O., Vávrová, S. a Pechová, O. Spiritualita u studentů sociální pedagogiky a dalších oborů pomáhajících profesí. Sociální pedagogika / Social Education. 2017, roč. 5, č. 1, s. 76-89. ISSN 1805-8825.
Vávrová, S. a Dořičáková, Š. The phenomenon of pseudo-social services provided to seniors in the Czech Republic as seen by their providers. In: International Conference on New Horizons in Education Conference: Special Issue for INTE 2017 2017-07-17 Berlín. Turkey: TOJET: The Turkish Online Journal of Educational Technology, 2017. s. 500-506. ISSN 2146-7242.
Dořičáková, Š. a Vávrová, S. The use of unregistered services by dependent seniors in the Czech Republic as seen by their family members. In: International Conference on New Horizons in Education In Educarion: Special Issue for INTE 2017 2017-07-17 Belín. Turkey: TOJET: The Turkish Online Journal of Educational Technology, 2017. s. 645-651. ISSN 2146-7242.
Glumbíková, K., Gojová, A. a Vávrová, S. Use of antiopressive approach in czech social work with homeless people. In: CBUIC: CBU International Conference on Innovations in Science and Education 2017 Praha. Praha: Central Bohemia University, 2017. s. 1-1. ISSN 1805-9961.
Vávrová, S. a Gřundělová, B. JARNÍ ŠKOLA SOCIÁLNÍ PRÁCE 2016. Sborník příspěvků z mezinárodní konference v rámci udržitelnosti projektu Rozšíření a rozvoj vědeckovýzkumného týmu Ostravské univerzity: Rozšíření a rozvoj vědeckovýzkumného týmu Ostravské univerzity, Fakulty sociálních studií. 2016.
Hanková, M. a Vávrová, S. Partnerské vztahy očima mladých dospělých s vrozeným tělesným postižením. 1. vyd. Praha: Grada Publishing, a.s., 2016. Psyché. 168 s. ISBN 978-80-271-0012-5.
Vávrová, S. a Dořičáková, Š. Pseudosociální služby pro seniory v České republice: Výpomoc, nebo byznys?. Sociální práce / Sociálna práca / Czech and Slovak Social Work. 2016, roč. 16, č. 6, s. 109-125. ISSN 1213-6204.


AutorNázev práceTypRok
Benčáková AnetaDomácí péče jako prevence před institucionalizací seniorůdiplomová 2017 
Fránková ZuzanaTransformace domova pro seniory pohledem jeho zaměstnancůdiplomová 2017 


Nenalezen žádný záznam.

facebook
rss
social hub