OU > O univerzitě > Struktura univerzity > Fakulty a ústavy > Fakulta sociálních studií

Soňa Vávrová

Základní

Životopis

Publikační činnost

Výuka

Vedené závěrečné práce

Projekty a granty


titul, jméno, příjmení:doc. Mgr. Soňa Vávrová, Ph.D.
místnost, podlaží, budova: SA 210, budova SA
funkce:proděkanka pro vědu a výzkum
obor činnosti:sociální služby a sociální práce, deinstitucionalizace a transformace sociálních služeb, metodologie kvalitativního výzkumu v sociální práci, úvod do sociologické teorie
katedra / středisko (fakulta): Katedra sociální práce (Fakulta sociálních studií)
Děkanát Fakulty sociálních studií
telefon, mobil: 553 46 3148
732 333 321
e-mail:
osobní WWW stránka:

Vzdělání

2014habilitace v oboru sociální práce, Ostravská univerzita v Ostravě, Fakulta sociálních studií
2006Ph.D. v oboru sociální práce, Ostravská univerzita v Ostravě, Zdravotně sociální fakulta
1996Mgr. v oboru sociologie - andragogika, Univerzita Palackého v Olomouci, Filozofická fakulta

Přehled zaměstnání

1996 - 2002Okresní úřad Uherské Hradiště, referát sociálních věcí (sociální pracovnice, vedoucí oddělení sociálně-právní ochrany dětí, vedoucí referátu)
2002 - 2008Sociální služby Uherské Hradiště, p.o., Domov pro osoby se zdravotním postižením Velehrad-Buchlovská (vedoucí domova)
2002 - 2008Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta humanitních studií (externí vyučující)
2008 - dosudUniverzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta humanitních studií (akademický pracovník)
2015 - dosud Ostravská univerzita v Ostravě, Fakulta sociálních studií (docent)

Odborné zaměření (přednášené předměty)

  • Úvod do sociologické teorie
  • Metodologie kvalitativního výzkumu v sociální práci

Vědeckovýzkumná činnost

2015 - 2017Emocionální a sociální potřeby individuálně integrovaných žáků s tělesným postižením v prostředí středních škol. IGA/FHS/2015/002. Interní grantová agentura UTB ve Zlíně / řešitelka
2013 - 2015Porozumění procesu autoregulace u dětí a mládeže v institucionální péči. GACR/13-04121S. Grantová agentura České republiky – standardní projekt / hlavní řešitelka
2012 - 2013Výzkum sociálních jevů v kulturním kontextu - komparace českých a slovenských vysokoškolských studentů. 7AMB12SK108. Společné česko-slovenské výzkumné projekty s dobou řešení 2012-2013 (MŠMT ČR) / hlavní řešitelka
2011Vzdělávání pracovníků pomáhajících profesí v oblasti thanatologie v České republice. IGA/65/FHS/11. Interní grantová agentura UTB ve Zlíně / hlavní řešitelka
2010Identifikace vzdělávacích potřeb pracovníků pomáhajících profesí v oblasti doprovázení umírajících. IGA/59/FHS/10/A. Interní grantová agentura UTB ve Zlíně / hlavní řešitelka
2010Rozvoj emočních a sociálních kompetencí v profesní přípravě pracovníků pomáhajících profesí jako základ koncepce sociálně inteligentního doprovázení. RF/FHS/01/2010. Rozvojový fond FHS UTB ve Zlíně / hlavní řešitelka
2009 - 2011Kognitivní a nonkognitivní determinanty rozvoje autoregulace učení studentů pomáhajících profesí. GACR/406/09/1240. Grantová agentura České republiky – standardní projekt / spoluřešitelka

Granty

2015Pedagogické poradenství s prvky pozitivní psychologie. FHS9A/2015. MŠMT ČR prostřednictvím vnitřní soutěže UTB ve Zlíně Institucionálního programu 2015 / hlavní řešitelka
2009 Zkvalitňování praktické přípravy studentů zavedením supervize studentských praxí. RF/FHS/01/2009. Rozvojový fond FHS UTB ve Zlíně / hlavní řešitelka

Působení v zahraničí

3. - 18. 9. 2014University of British Columbia, Vancouver; Point Loma Nazarene University, San Diego; University of California, San Francisco; Stanford University, Stanford
26. - 30. 5. 2014
17. - 21. 9. 2012
11. - 15. 10. 2010
27. 9. - 2. 10. 2009
Uniwersytet JagiellońskiKraków, Wydział Filozoficzny, Instytut Pedagogiki (PROGRAM ERASMUS)
15. - 19. 3. 2011University of Central Lancashire, Preston, Lancashire, Departure of Social Work (PROGRAM ERASMUS)

Další vzdělávání (kurzy)

22. - 23. 6. 2015Workshop with Adele Clarke „Doing Situational Analysis“
2011Výcvikový kurz Supervize v pomáhajících profesích – Asociácia supervízorov a sociálnych poradcov (240 hodin)
2008Iniciální vzdělávání průvodců v zavádění SQSS – MPSV ČR (120 hodin)
2005Kurz Bazální stimulace v ošetřovatelské péči (24 hodin)
2005Průvodce dobrou praxí v návaznosti na koncepci MPSV ČR v problematice užívání omezovacích prostředků v souladu s lidskými právy
1997Výcvikový kurz telefonické sociální intervence – Riaps a Remedium Praha (100 hodin)

Členství

  • členka Oborové rady doktorského studijního programu Sociální politika a sociální práce, studijního oboru Sociální práce Fakulty sociálních studií Ostravské univerzity v Ostravě
  • členka Vědecké rady Fakulty humanitních studií Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně
  • členka redakční rady časopisu Fórum sociální práce
  • členka redakční rady časopisu Sociální pedagogika
  • členka redakční rady časopisu Pedagogika.sk


AutorNázev práceTypRok
Benčáková AnetaDomácí péče jako prevence před institucionalizací seniorůdiplomová 2017 
Fránková ZuzanaTransformace domova pro seniory pohledem jeho zaměstnancůdiplomová 2017 


Nenalezen žádný záznam.

facebook
rss
social hub