OU > O univerzitě > Struktura univerzity > Fakulty a ústavy > Fakulta sociálních studií

Barbora Gřundělová

Základní

Životopis

Publikační činnost

Výuka

Vedené závěrečné práce

Projekty a granty


titul, jméno, příjmení:Mgr. et Mgr. Barbora Gřundělová, DiS.
místnost, podlaží, budova: SA 221, budova SA
funkce:referent
obor činnosti:
katedra / středisko (fakulta): Centrum pro podporu projektů
telefon, mobil: 553 46 3146
e-mail:
osobní WWW stránka:Nenalezen žádný záznam.Gřundělová, B. Konstrukce významů genderu sociálními pracovníky a pracovnicemi sociálně aktivizačních služeb pro rodiny s dětmi a vliv této konstrukce na jejich profesionální jednání. In: JARNÍ ŠKOLA SOCIÁLNÍ PRÁCE 2017 2017-04-04 Ostrava. Ostrava: Ostravská univerzita, Fakulta sociálních studií, 2017. s. 25-31. ISBN 978-80-7464-927-1.
Glumbíková, K., Gřundělová, B., Kaniová, I., Krausová, A., Lukešová, K., Stanková, Z. a Špiláčková, M. Sociální práce a terapie v azylových domech. Sociální práce / Sociálna práca / Czech and Slovak Social Work. 2017, roč. 17, č. 5, s. 36-51. ISSN 1213-6204.
Glumbíková, K., Gojová, A. a Gřundělová, B. Zdraví a přístup ke zdravotním službám u obyvatel a obyvatelek azylových domů - téma pro sociální práci?. Sociální práce / Sociálna práca / Czech and Slovak Social Work. 2017, č. 3, s. 23-40. ISSN 1213-6204.
GŘUNDĚLOVÁ, B. Slaďování rodinného a pracovního života klientek a klientů sociální práce genderovou perspektivou sociálních pracovnic a pracovníků. Sociální práce / Sociálna práca / Czech and Slovak Social Work. 2015, roč. 15, s. 106-120. ISSN 1213-6204.
GŘUNDĚLOVÁ, B. Význam genderové kompetence pro profesionální jednání v sociální práci. In: Jarní škola sociální práce 2015. Ostrava: Ostravská univerzita v Ostravě. Fakulta sociálních studií, 2015. Ostravská univerzita v Ostravě. Fakulta sociálních studií, 2015. s. 80-86. ISBN 978-80-7464-752-9.


Nenalezen žádný záznam.Konstrukce významů genderu sociálními pracovníky a pracovnicemi sociálně aktivizačních služeb pro rodiny s dětmi a vliv této konstrukce na jejich profesionální jednání
Hlavní řešitelMgr. et Mgr. Barbora Gřundělová, DiS.
Období1/2017 - 12/2017
PoskytovatelSpecifický VŠ výzkum
Stavřešený
facebook
rss
social hub