Nabízené studijní programy a obory pro přijímací řízení

Požadavky pro přijetí

zpět

Název programu / oboru: Zdravotně-sociální péče a rehabilitace

  1. způsobilost k odbornému výkonu nelékařského zdravotnického povolání dle zákona č. 96/2004 Sb., o nelékařských zdravotnických povoláních a současně absolutorium minimálně bakalářského studijního programu

    nebo

  2. způsobilost k výkonu povolání sociálního pracovníka dle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách a současně absolutorium minimálně bakalářského studijního programu

    nebo

  3. absolutorium minimálně bakalářského studijního programu se zaměřením na speciální pedagogiku.

Pro uchazeče o studium ze zahraničí absolutorium ekvivalentního typu a stupně vzdělání.

Uchazeč úspěšně vykonal přijímací zkoušku a umístil se do stanoveného limitu počtu přijímaných studentů podle pořadí od nejlepších výsledků přijímací zkoušky sestupně.