Nabízené studijní programy a obory pro přijímací řízení

Doporučená literatura

zpět

Název programu / oboru: Zdravotně-sociální péče a rehabilitace

Pro přípravu k přijímací zkoušce doporučujeme vycházet zejména z následující literatury:

  1. Merkunová Alena a Miroslav Orel. Anatomie a fyziologie člověka pro humanitní obory. Praha: Grada,2008.
  2. Matoušek, Oldřich a kol. Sociální práce v praxi. Praha: Portál, 2010.
  3. Mahrová, Gabriela a kol. Sociální práce s lidmi s duševním onemocněním. Praha: Grada, 2008.