Služba a péče ve 21. století

Katedra zdravotně-sociálních studií FSS OU zve všechny zájemce na konferenci s názvem „Poslužte si, budeme o Vás pečovat aneb Služba a péče ve 21. století“, která se uskuteční 4. května 2023 v budově Fakulty sociálních studií, Českobratrská 16, Ostrava.

Fenomén služby a péče patří k základům života společnosti. Vyjadřuje specifické vztahy mezi jednotlivci a skupinami, ve specifických podobách funguje ve všech kulturách. Služba i péče prošly složitým historickým vývojem, jejich různé vrstvy jsou někdy komplementární, jindy je mezi nimi určité napětí. V dnešní době lze na obě pohlížet jako na multidimenzionální společenský jev, tj. jako na předmět multidisciplinárního zkoumání a oblast nejen multiprofesní činnosti.

Přesně tímto způsobem chceme uchopit službu a péči i my, uvítáme příspěvky jakkoli se týkající služby a péče. Síla je v rozmanitosti, těšíme se na Vás!

Své abstrakty laskavě posílejte na adresu do 20. března 2023.


Pozvánka ke stažení soubor pdf 0,80 MB


Zveřejněno / aktualizováno: 24. 02. 2023