Workshop Sociální práce ve zdravotnictví – dospělé osoby

Dne 11. října 2018 se na půdě Fakulty sociálních studií Ostravské univerzity uskutečnil II. workshop z cyklu zaměřeného na zmapování výkonu sociální práce ve zdravotnictví. Jde o další z řady workshopů pro akademické pracovníky a zástupce organizací praxí na Katedře sociálních věd, realizované garantkou Ivou Kuzníkovou v rámci dílčích aktivit celouniverzitního projektu Jsme Ostravská!

Téma workshopu bylo tentokrát zaměřeno na sociální práci s dospělými osobami a na konkrétní činnosti, které sociální pracovníci ve vztahu k této cílové skupině ve zdravotnických zařízeních vykonávají.

V průběhu workshopu byly diskutovány činnosti sociálního pracovníka v nemocnici (úvodní příspěvek Mgr. Petr Popek), rehabilitačním ústavu (úvodní příspěvek Mgr. Zuzana Sněhotová, Bc. Martin Mačuda), vojenské nemocnici (úvodní příspěvek Mgr. Martina Nimrichterová) a psychiatrické nemocnici (úvodní příspěvek Mgr. Lenka Kuncová). Účastníci workshopu z řad akademiků i odborníků z praxe tak měli příležitost diskutovat úlohu a postavení sociální práce ve zdravotnictví přímo se sociálními pracovníky různých poskytovatelů zdravotní péče – Fakultní nemocnice Ostrava, Městská nemocnice Ostrava, Rehabilitační ústav Hrabyně s detašovaným pracovištěm v Chuchelné, Vojenská nemocnice Olomouc, Psychiatrická nemocnice Opava, Sdružené zdravotnické zařízení Krnov, Vítkovická nemocnice. Součástí workshopu byla také poměrně živá diskuze, která mimo jiné pomohla osvětlit, nakolik jsou činnosti sociálních pracovníků v různých zdravotnických zařízeních specifické. Obzvláště zajímavé byly příspěvky věnované péči o válečné veterány a osoby s duševní nemocí.

Velký dík patří zástupcům zdravotnických zařízení za účast a zajímavou diskusi k jednotlivým tématům. Zároveň si dovolujeme pozvat na další workshop z tohoto cyklu, který je plánován na únor 2019 a tématem bude sociální práce ve zdravotnictví s matkami a dětmi.

Mgr. Petr Popek,
Mgr. Alena Vysloužilová


Workshop Sociální práce ve zdravotnictví - dospělé osoby
Workshop Sociální práce ve zdravotnictví - dospělé osoby
Workshop Sociální práce ve zdravotnictví - dospělé osoby
Workshop Sociální práce ve zdravotnictví - dospělé osoby
Workshop Sociální práce ve zdravotnictví - dospělé osoby


Zveřejněno / aktualizováno: 26. 10. 2018