Oslava Mezinárodního dne rodiny je za námi!

Dne 15. května 2017 proběhla konference INformal o rodině a neformální péči v ČR. Akce se konala v prostorách Vědecko-technologického parku v Ostravě za účasti zástupců statutárního města Ostrava a Ministerstva práce a sociálních věcí České republiky.

INformal

Konference nejprve přiblížila aktuality a plánované změny v oblasti legislativy na pomezí zdravotně sociální práce s dlouhodobě nemocnými (Mgr. Jan Vrbický, MPSV) či problematiku svéprávnosti (Mgr. Kateřina Cilečková, Ph.D., FSS OU). V medicínské části byly diskutovány otázky koordinace péče o klienty v přirozeném prostředí (MUDr. Zdeněk Kalvach, CSc., UK), otázky transformace psychiatrické péče (MUDr. Michal Samson, NsP Havířov) a role lékaře při podpoře rodin při péči o dlouhodobě nemocné a umírající (MUDr. Regina Slámová, hospic sv. Alžběty, Brno). Následovaly přednášky o podpoře rodičům dlouhodobě nemocných a umírajících dětí a jejich sourozencům, s odkazem na příklady praxe z Mobilního hospice Ondrášek (PhDr. Lucie Sikorová, Ph.D., LF OU), o podpoře pozůstalým rodinným příslušníkům (doc. PhDr. Radka Bužgová, Ph.D., LF OU) a v neposlední řadě o problematice zátěže rodinných pečovatelů a výskytu syndromu vyhoření u rodinných příslušníků poskytujících péči (Mgr. Hana Hanyášová, Ph.D., FSS OU).

Plný sál účastníků konference dokládá aktuální zájem a potřebnost diskuze problematiky neformální péče o osoby dlouhodobě nemocné, především o onkologicky nemocné, umírající, o seniory s demencí, křehké seniory, osoby s duševním onemocněním a dlouhodobě nemocné děti. Během programu měli účastníci možnost navštívit prakticky zaměřené workshopy, které přiblížily různé formy podpory neformálním pečovatelům. Workshopy zajistili zástupci České alzheimerovské společnosti, Diakonie ČCE z projektu Pečuj doma, pracovnice s canisterapeutickými psy z organizace Podané ruce a.s., či sociální pracovnice mobilního hospice Ondrášek.

Děkuji tímto všem zúčastněným za neformální a přátelskou atmosféru a podněty pro další práci!

Garantka konference Mgr. Iva Kuzníková, Ph.D. (Katedra sociálních věd, FSS OU).

Konferenci pořádala Fakulta sociálních studií OU ve spolupráci s firmou Advey services, s.r.o.


Zveřejněno / aktualizováno: 25. 05. 2017