Ostravská univerzita používá na svých webových stránkách soubory cookies i další analytické nástroje. Rozumím

OU > O univerzitě > Struktura univerzity > Fakulty a ústavy > Fakulta sociálních studií > Součásti fakulty > Katedra sociální práce

Soňa Kalenda

Soňa Kalenda

titul, jméno, příjmení:doc. Mgr. Soňa Kalenda, Ph.D.
místnost, podlaží, budova: B 425, budova B
funkce:
obor činnosti:sociální služby a sociální práce, deinstitucionalizace a transformace sociálních služeb, metodologie kvalitativního výzkumu v sociální práci, úvod do sociologické teorie
katedra / středisko (fakulta): Katedra sociální práce (Fakulta sociálních studií)
telefon, mobil: 732 333 321
553 46 3225
e-mail:
osobní WWW stránka:

Vzdělání

1991 – 1996
Mgr., Univerzita Palackého v Olomouci, Filozofická fakulta, obor sociologie - andragogika
1987 – 1991
Gymnázium Uherské Hradiště
 

Kvalifikace

2014
Habilitace docentkou sociální práce, Ostravská univerzita v Ostravě, Fakulta sociálních studií
2006
Ph.D., Ostravská univerzita v Ostravě, Zdravotně sociální fakulta, obor sociální práce
 

Další vzdělávání, kurzy

2011
Výcvikový kurz Supervize v pomáhajících profesích - ASSP (240 hodin)
2008
Iniciální vzdělávání průvodců v zavádění SQSS - MPSV ČR (120 hodin)
2005
Kurz Bazální stimulace v ošetřovatelské péči (24 hodin)
2005
Průvodce dobrou praxí v návaznosti na koncepci MPSV ČR v problematice užívání omezovacích prostředků v souladu s lidskými právy
1997
Výcvikový kurz telefonické sociální intervence - Riaps a Remedium Praha (100 hodin)
 

Zaměstnání, praxe

2015 – dosud
Ostravská univerzita, Fakulta sociálních studií, Katedra sociální práce (docent)
2008 – dosud
Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta humanitních studií, Centrum výzkumu FHS (docent)
2002 – 2008
Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta humanitních studií (externí vyučující)
2002 – 2008
Sociální služby Uherské Hradiště, p.o., Domov pro osoby se zdravotním postižením Velehrad - Buchlovská (vedoucí domova)
1996 – 2002
Okresní úřad Uherské Hradiště, referát sociálních věcí (sociální pracovnice, vedoucí oddělení sociálně-právní ochrany dětí, vedoucí referátu)
 

Odborné zaměření

Výzkum v sociální práci
Sociální služby
Metodologie kvalitativního výzkumu
Supervize
 

Akademické funkce a členství v orgánech

2021 – dosud
Členka Vědecké rady Fakulty sociálně ekonomické Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem
2019 – dosud
Členka Etické komise pro výzkum Ostravské univerzity
2017 – 2021
Proděkanka pro vědu a výzkum Fakulty sociálních studií Ostravské univerzity
2015 – dosud
Členka Vědecké rady Fakulty sociálních studií Ostravské univerzity
2011 – 2019
Členka Vědecké rady Fakulty humanitních studií Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně
2010 – 2015
Proděkanka pro studium Fakulty humanitních studií Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně
 

Členství v profesních organizacích, redakčních radách a poradních orgánech

2021 – dosud
Členka hodnoticího panelu P404 (Sociologie, demografie, sociální geografie a mediální studia) Grantové agentury České republiky
2021 – dosud
Členka Oborové rady doktorského studia sociální práce Fakulty zdravotníctva a sociálnej práce Trnavské univerzity v Trnave
2021 – dosud
Vedoucí odborné komise Deinstitucionalizace Asociace vzdělavatelů v sociální práci
2017 – dosud
Národní akreditační úřad (hodnotitelka)
2016 – dosud
Členka Oborové rady doktorského studia andragogiky Filozofické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci
2016 – 2017
Členka Oborového verifikačního a hodnotícího panelu Společenské vědy (SHVb) pro hodnocení publikačních výstupů výzkumných organizací
2014 – dosud
Členka Oborové rady doktorského studia sociální práce Fakulty sociálních studií Ostravské univerzity
2014 – dosud
Členka redakční rady časopisu Sociální pedagogika
2011 – dosud
Členka redakční rady časopisu Fórum sociální práce
 

Působení v zahraničí

28. 6. 2021 – 9. 7. 2021
University of Málaga, Faculty of Social and Labour Studies, Spain (výukový pobyt)
22. 10. 2019 – 24. 10. 2019
University of Málaga, Faculty of Social and Labour Studies, Spain (výzkumný pobyt)
1. 4. 2019 – 5. 4. 2019
University of Lodz, Faculty of Educational Sciences, Poland (Erasmus)
4. 9. 2017 – 15. 9. 2017
University of the Balearic Islands, Institute for Research and Innovation in Education, Spain (zvaný výukový pobyt)
3. 9. 2014 – 18. 9. 2014
University of British Columbia, Vancouver, Canada; Point Loma Nazarene University, San Diego, USA; University of California, San Francisco, USA; Stanford University, Stanford, USA (výzkumný pobyt)
26. 5. 2014 – 30. 5. 2014
Jagiellonian University, Faculty of Philosophy, Krakov, Poland (Erasmus)
17. 9. 2012 – 21. 9. 2012
Jagiellonian University, Faculty of Philosophy, Krakov, Poland (Erasmus)
15. 3. 2011 – 19. 3. 2011
University of Central Lancashire, Departure of Social Work, Presrton, Great Britain (Erasmus)
11. 10. 2010 – 15. 10. 2010
Jagiellonian University, Faculty of Philosophy, Krakov, Poland (Erasmus)
27. 9. 2009 – 2. 10. 2009
Jagiellonian University, Faculty of Philosophy, Krakov, Poland (Erasmus)
 

Jazykové znalosti

Angličtina
aktivně
Ruština
aktivně
Němčina
pasivně
 
Nepodařilo se načíst záznamy - probíhá údržba databází.

Zobrazit všechny publikaceZkratkaNázev předmětu
DKV1Kval. výzk. v aplikaci na soc. práci
DPC1Publikační činnost - Jost, D
DPC2Publikační činnost - Jsc, C (I.)
DPC3Publikační činnost - Jimp, B (I.)
DPC4Publikační činnost - Jsc, C (II.)
DPC5Publikační činnost - Jimp, B (II.)
DSE1Seminář k disertační práci I.
DSE2Seminář k disertační práci II.
DSE3Seminář k disertační práci III.
DSE4Seminář k disertační práci IV.
EKV1Qual.res.applied to SW - adv.approaches
EPC1Publications - Jost, D
EPC2Publications - Jsc, C
EPC3Publications - Jsc, C
EPC4Publications - Jimp, B
EPC5Publications - Jimp, B
ESE1Dissertation seminar I.
ESE2Dissertation seminar II.
ESE3Dissertation seminar III.
ESE4Dissertation seminar IV.
E4KAVResearch in Application to Social Work
E4KA1PhD Dissertation Seminar I
E4KA2PhD Dissertation Seminar II
E4KA3PhD Dissertation Seminar III
E4KA4PhD Dissertation Seminar IV
E4KUAPublication A - review, Native Language
E4KUBPublication B - review, foreign language
E4KUCPublication C - impact
KONHOKonzultační hodiny
4KUB2Publikace B II. - Jsc, D, B
4KUC2Publikace C II. - Jimp
4PUB2Publikace B II. - Jsc, D, B
4PUC2Publikace C II. - Jimp
42KAVVýzkum v aplikaci na soc.práci
42PAVVýzkum v aplikaci na soc.práci
44KAVVýzkum v aplikaci na soc.práci
44KA1Seminář k dizertační práci 1
44KA2Seminář k dizertační práci 2
44KA3Seminář k dizertační práci 3
44KA4Seminář k dizertační práci 4
44KUAPublikace A - Jrec, Jneimp, C
44KUBPublikace B - Jsc, D, B
44KUCPublikace C - Jimp
44PA1Seminář k dizertační práci 1
44PA2Seminář k dizertační práci 2
44PA3Seminář k dizertační práci 3
44PA4Seminář k dizertační práci 4
44PUAPublikace A - Jrec, Jneimp, C
44PUBPublikace B - Jsc, D, B
44PUCPublikace C - Jimp
BKMELMetodologie kvalitativního výzkumu
BKSUPSupervize praxí
BPMELMetodologie kvalitativního výzkumu
BPSUPSupervize praxí
BZMELMetodologie kvalitativního výzkumu
MPUBLPublikační činnost
NKSUKSupervize odborné praxe
NKSUPSupervize odborné praxe
NPSUKSupervize odborné praxe
NPSUPSupervize odborné praxe
NRSUKSupervize pro SP pracující s rod.
NRSUPSupervize pro SP pracující s rod.
NSALKMetody a techniky kval. výzkumu v SP
NSALPMetody a techniky kvalitat. výzkum v SP
NSZ2KStátní zk. 2 - Metodologie výzkumu v SP
NSZ2PStátní zk. 2 - Metodologie výzkumu v SP
NZLITKvalit. výz. v apl. na zdrav.-soc. práci
1SUPASupervize praxí
1SUPXSupervize praxí
1SZK4St. závěrečná zk. 4 Sociologie
2SUPASupervize praxí
2SUPXSupervize praxí
2SZK4St. závěrečná zk. 4 Sociologie
3SZK3St.záv.zk. 3-Metodologie výzkumu v SP
4SZK3St.záv.zk.3-Met. kval. výzk. a kon. kval
5SZK3Státní závěrečná zkouška 3
7SZK3St.záv.zk. 3-Metodologie výzkumu v SP
1USTNÚvod do sociologické teorie
2USTNÚvod do sociologické teorie
3MESKMetodologie kvalitativního výzkumu
4MEKVMetodologie kvalitativního výzkumu
5MEKVMetodologie kvalitativního výzkumu
5MESKMetodologie kvalitativního výzkumu
8KEVAKvalitativní a evaluační výzkum
8PEVAKvalitativní a evaluační výzkum
98USTÚvod do sociologické teorie
99USTÚvod do sociologické teorie


Nepodařilo se načíst záznamy - probíhá údržba databází.Program na podporu vědy a výzkumu v Moravskoslezském kraji 2020 - Podpora talentovaných studentů 2020
Hlavní řešiteldoc. Mgr. Soňa Kalenda, Ph.D.
Období9/2020 - 8/2023
PoskytovatelFakulta sociálních studií, Moravskoslezský kraj
Stavřešený
E-kurz Metody a techniky kvalitativního výzkumu v sociální práci
Hlavní řešiteldoc. Mgr. Soňa Kalenda, Ph.D.
Období1/2021 - 11/2021
PoskytovatelRozvojové programy MŠMT
Stavřešený
Sociální přizpůsobení dětí bez domova se zkušeností domácího násilí na území města Ostravy
Hlavní řešiteldoc. Mgr. Soňa Kalenda, Ph.D.
Období1/2018 - 12/2020
PoskytovatelGrantová agentura ČR
Stavukončený
Provedení evaluace procesu v projektu Společně v agendě ochrany práv dětí
Hlavní řešiteldoc. Mgr. Soňa Kalenda, Ph.D.
Období5/2017 - 7/2018
PoskytovatelVýzkumná činnost
Stavukončený
Modely sociální práce doprovázející bydlení
Hlavní řešiteldoc. Mgr. Soňa Kalenda, Ph.D.
Období12/2016 - 11/2017
PoskytovatelVeřejná zakázka
Stavukončený
facebook
instagram
rss
social hub