Využijte web naplnoDíky cookies pro vás bude prohlížení stránek příjemnější a jednodušší. Ke zpracování některých z nich potřebujeme váš souhlas, který dáte kliknutím na „Přijmout vše“. Odmítnutím se načtou jen nezbytně nutné cookies. Více informací o cookies a jejich nastavení.
Přijmout vše Odmítnout
Show cookie utilization selection

OU > O univerzitě > Struktura univerzity > Fakulty a ústavy > Fakulta sociálních studií > Součásti fakulty > Katedra sociální práce

Ivana Kowaliková

tajemnice a pedagogická poradkyně navazujících magisterských oborů

Ivana Kowaliková

titul, jméno, příjmení:Mgr. Ivana Kowaliková, Ph.D.
místnost, podlaží, budova: B 208, budova B
funkce:tajemnice a pedagogická poradkyně navazujících magisterských oborů
obor činnosti:výzkum v sociální práci, kvalitativní obsahová analýza, digitalizace sociální práce, gerontechnologie v kontextu sociální práce
katedra / středisko (fakulta): Katedra sociální práce (Fakulta sociálních studií)
telefon, mobil: 553 46 3243
e-mail:

Vzdělání

2015 – 2020
Ph.D., Fakulta sociálních studií Ostravské univerzity, obor sociální práce
2013 – 2015
Mgr., Fakulta sociálních studií Ostravské univerzity, obor sociální práce
2010 – 2013
Bc., Filozofická fakulta Ostravské univerzity, obor poradenství v sociální práci
 

Kvalifikace

Ivana Kowaliková je výzkumnicí a odbornou asistentkou v oboru sociální práce na Fakultě sociálních studií Ostravské univerzity. Ve výzkumné i pedagogické činnosti se věnuje především sociální práci se seniory. Zabývá se vztahem gerontechnologie, sociální gerontologie a sociální práce. Podílí se na zavádění sociálních inovací do praxe a vzdělávání sociální práce.
 

Zaměstnání, praxe

2021 – dosud
odborná asistentka, Fakulta sociálních studií Ostravské univerzity
2019 – dosud
vědecko-výzkumná pracovnice, Přírodovědecká fakulta Ostravské univerzity
 

Odborné zaměření

výzkum v sociální práci
kvalitativní obsahová analýza
gerontologie v kontextu sociální práce
gerontechnologie v kontextu sociální práce
digitalizace sociální práce
 

Akademické funkce a členství v orgánech

2021
členka Programových rad, FSS OU
 

Působení v zahraničí

14. 3. 2022 – 17. 3. 2022
University of Ljubljana, Faculty of social work, Slovenia (Erasmus+ teaching mobility)
1. 8. 2019 – 15. 8. 2019
City University of Applied Sciences Bremen, Germany (studijní pobyt pod vedením prof. Can Aybek)
24. 7. 2017 – 23. 8. 2017
City University of Applied Sciences Bremen, Germany (studijní pobyt pod vedením prof. Can Aybek)
 

Jazykové znalosti

Angličtina
pokročilý
Němčina
začátečník
 


Acceptance of a Paro Robot in Working With the Seniors by Social Work Students
Ivana Kowaliková, Alice Gojová, Soňa Kalenda
Rok: 2022
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Acceptance of social robotics and the use of the Paro robot from the point of view of older people from residential care homes in the Czech Republic
Ivana Kowaliková
Rok: 2022
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Acceptance of using PARO robot from the perspective of students of social work in context of social services for older people
Ivana Kowaliková
Rok: 2022
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Analysis of Topics about which Seniors Contact the Senior Helpline during the COVID-19 pandemic
Ivana Kowaliková
Rok: 2022
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

ICT during the COVID-19 pandemic in the practice of social work: implications for social work education
Soňa Kalenda, Alice Gojová, Ivana Kowaliková
Rok: 2022
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Social Support of Seniors in Difficult Situations: Implications for Social Work
Ivana Kowaliková, Oldřich Chytil
Rok: 2022, Palgrave Macmillan Cham
kapitola v odborné knize

Terapeutický robot
Ivana Kowaliková
Rok: 2022
rozhlasové a televizní relace

ANALYSIS AND TYPOLOGY OF CRISIS SITUATIONS OF SENIORS AND INTERVENTIONS OF TELEPHONE CRISIS SUPPORT WORKERS IN THE CZECH REPUBLIC
Ivana Kowaliková, Kateřina Bohatá
Rok: 2021
stať ve sborníku

Beseda: Jak stárneme?
Ivana Kowaliková
Rok: 2021
rozhlasové a televizní relace

Souvislost mezi anticipovanou dostupností sociální opory a kvalitou života seniorů: implikace pro sociální práci
Ivana Kowaliková, Oldřich Chytil
Rok: 2019, Sociální práce/Sociálna práca
článek v odborném periodiku

Acceptance of a Paro Robot in Working With the Seniors by Social Work Students
Ivana Kowaliková, Alice Gojová, Soňa Kalenda
Rok: 2022
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Acceptance of social robotics and the use of the Paro robot from the point of view of older people from residential care homes in the Czech Republic
Ivana Kowaliková
Rok: 2022
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Acceptance of using PARO robot from the perspective of students of social work in context of social services for older people
Ivana Kowaliková
Rok: 2022
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Analysis of Topics about which Seniors Contact the Senior Helpline during the COVID-19 pandemic
Ivana Kowaliková
Rok: 2022
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

ICT during the COVID-19 pandemic in the practice of social work: implications for social work education
Soňa Kalenda, Alice Gojová, Ivana Kowaliková
Rok: 2022
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Sibling Relationships among Homeless Children and their Connection with Resilience: Example of Homeless Children from the City of Ostrava
Kateřina Glumbíková, Marek Mikulec, Veronika Mia Zegzulková, Kristina Wilamová, Ivana Kowaliková, Lenka Caletková ... další autoři
Rok: 2022, Sociální práce/Sociálná práca
článek v odborném periodiku

Social Support of Seniors in Difficult Situations: Implications for Social Work
Ivana Kowaliková, Oldřich Chytil
Rok: 2022, Palgrave Macmillan Cham
kapitola v odborné knize

Terapeutický robot
Ivana Kowaliková
Rok: 2022
rozhlasové a televizní relace

ANALYSIS AND TYPOLOGY OF CRISIS SITUATIONS OF SENIORS AND INTERVENTIONS OF TELEPHONE CRISIS SUPPORT WORKERS IN THE CZECH REPUBLIC
Ivana Kowaliková, Kateřina Bohatá
Rok: 2021
stať ve sborníku

Beseda: Jak stárneme?
Ivana Kowaliková
Rok: 2021
rozhlasové a televizní relace

Crisis Situations of Seniors and Interventions of Telephone Crisis Assistance Workers in the Czech Republic
Ivana Kowaliková, Kateřina Bohatá
Rok: 2021
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Digitalization of Social Work: Implication for Education in Social Work at the Faculty of Social Studies University of Ostrava
Ivana Kowaliková, Soňa Kalenda
Rok: 2021
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

ICT v době pandemie COVID-19 ve výkonu praxe sociální práce s ohroženými cílovými skupinami: implikace do vzdělávání sociální práce na FSS OU
Ivana Kowaliková, Soňa Kalenda, Alice Gojová
Rok: 2021
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Imagined Interactions of Social Workers in Social Work with Families: How and Why the Practitioners Talk to Themselves?
Kateřina Glumbíková, Marek Mikulec, Jelena Petrucijová, Ivana Kowaliková, Veronika Mia Zegzulková, Kristina Wilamová ... další autoři
Rok: 2021, Journal of Social Work Practice
článek v odborném periodiku

Information and communication technologies in the communication between the social worker and the client
Adéla Recmanová, Soňa Kalenda, Ivana Kowaliková
Rok: 2021, Journal of Social Work Practice
článek v odborném periodiku

Komunitní plánování sociálních služeb v obci: Zhodnocení nastavení procesu komunitního plánování
Kateřina Glumbíková, Lenka Caletková, Ivana Kowaliková, Marek Mikulec, Kristina Wilamová
Rok: 2021, Sociální práce/Sociálná práca
článek v odborném periodiku

Podkladová analýza pro tvorbu komunitního plánu sociálních služeb
Kateřina Glumbíková, Marek Mikulec, Ivana Kowaliková, Lenka Caletková, Veronika Mia Zegzulková, Kristina Wilamová, Dominika Jaglařová, Adéla Bartoncová, Lenka Ovčaříová, Markéta Bohačíková, Terezie Škrobánková, Jelena Petrucijová ... další autoři
Rok: 2021
výzkumná zpráva

Evaluační zpráva k nastavení procesů komunitního plánování sociálních služeb ve městě Ostrava
Kateřina Glumbíková, Ondřej Mikulec, Ivana Kowaliková, Lenka Caletková, Michal Burda, Marek Mikulec, Kristina Wilamová, Veronika Mia Zegzulková, Radka Poláková, Jelena Petrucijová, Pavel Rusnok, Tomáš Čech ... další autoři
Rok: 2020
výzkumná zpráva

Changes in Society and Their Reflections in Social Work Education in the Czech Republic
Oldřich Chytil, Ivana Kowaliková
Rok: 2020, Palgrave Macmillan
kapitola v odborné knize

Social Work Research in the Czech Republic and Slovakia
Oldřich Chytil, Ivana Kowaliková
Rok: 2020, Wydawnictwo Uniwersytetu Łodzkiego
kapitola v odborné knize

The Digital Exclusion of Vulnerable Children: Challenge for Sustainability Issues in Czech Social Work Practice
Soňa Kalenda, Ivana Kowaliková
Rok: 2020, Sustainability
článek v odborném periodiku

Výzkumná zpráva B: Vyhodnocení podpory systémového projektu MPSV a formulace doporučení pro MPSV, případně jiné státní orgány pro další poskytování podpory prostřednictvím systémových projektů
Kateřina Glumbíková, Marie Špiláčková, Lenka CALETKOVÁ, Ivana Kowaliková, Zuzana Stanková, Kristina Wilamová, Veronika Mia Zegzulková ... další autoři
Rok: 2020
výzkumná zpráva

Analysis and Description of Availability and Sources of Social Support in Selected Difficult Situations for Seniors by Type of Their Household in the Czech Republic
Ivana Kowaliková, Oldřich Chytil
Rok: 2019, Czech and Slovak Social Work
článek v odborném periodiku

Changes in Society and their Reflection in the Theory and Practice of Social Work in the Czech Republic
Oldřich Chytil, Ivana Kowaliková
Rok: 2019, Sociologické nakladatelství (SLON)
kapitola v odborné knize

Souvislost mezi anticipovanou dostupností sociální opory a kvalitou života seniorů: implikace pro sociální práci
Ivana Kowaliková, Oldřich Chytil
Rok: 2019, Sociální práce/Sociálna práca
článek v odborném periodiku

USING ICT IN SOCIAL WORK FOCUSED ON E-EXCLUSION GROUPS
Soňa Vávrová, Adéla Recmanová, Ivana Kowaliková, Alice Gojová, Alena Vaňharová
Rok: 2019
stať ve sborníku

Druhá zpráva hodnotící poskytovanou podporu k 31.10.2018
Kateřina Glumbíková, Alice Gojová, Marie Špiláčková, Lenka CALETKOVÁ, Markéta Janíková, Ivana Kowaliková, Adéla Recmanová, Zuzana Stanková ... další autoři
Rok: 2018
ostatní

Může být česká a slovenská sociální práce nástrojem podpory sociální změny?
Oldřich Chytil, Ivana Kowaliková
Rok: 2018, Sociální práce/Sociálna práca
článek v odborném periodiku

První zpráva hodnotící poskytovanou podporu k 1.6.2018
Kateřina Glumbíková, Alice Gojová, Marie Špiláčková, Lenka CALETKOVÁ, Markéta Janíková, Ivana Kowaliková, Adéla Recmanová, Zuzana Stanková ... další autoři
Rok: 2018
ostatní

Sociální opora seniorů podle typu jejich domácnosti
Ivana Kowaliková
Rok: 2018
ostatní

Možnosti zkoumání životní situace seniorů, kteří žijí sami
Ivana Kowaliková
Rok: 2017
ostatní

Životní situace seniorů, kteří žijí sami. Možnosti a meze sociální práce
Ivana Kowaliková
Rok: 2016
ostatní

Nenalezen žádný záznam.

Zobrazit více záznamů

Zobrazit více záznamů

Zobrazit více záznamů

Zobrazit více záznamů

Zobrazit více záznamů

Zobrazit více záznamů

Zobrazit více záznamů

Zobrazit více záznamůAutorNázev práceTypRok
Grodová HanaVyužívání technik Alternativní a augmentativní komunikace u seniorů s demencí v domovech se zvláštním režimem Moravskoslezského krajediplomová 2022 
Demlová PetraPotřeby seniorů v oblasti aktivního trávení volného časubakalářská 2022 
Fojtíková EvaVliv aktivizačního programu na well-being klientů domova pro seniorybakalářská 2021 
Šenková NikolaVýznam osobní asistence u seniorůbakalářská 2021 
Domitrová Durmus AndreaIndividuální plánování v Domově Magnoliebakalářská 2020 
Pohludková IvetaŽivot seniorů v domovech pro seniorybakalářská 2020 
Sikorová BarboraMožnosti sociální práce se seniory v domově se zvláštním režimembakalářská 2020 
Kašpárek ZdeněkVýznam systémů managementu kvality pro zkvalitnění pobytových sociálních služeb pro seniory v ČRbakalářská 2019 
Pavelková TerezaPostoje seniorů k pečovatelské služběbakalářská 2019 
Veselá HanaŽivotní spokojenost seniorůbakalářská 2019 
Hillová AdélaBydlení seniorů v Ostravěbakalářská 2018 


Sociální opora seniorů podle typu jejich domácnosti
Hlavní řešitelMgr. Ivana Kowaliková, Ph.D.
Období1/2018 - 12/2018
PoskytovatelSpecifický VŠ výzkum
Stavukončený
facebook
instagram
youtube
rss
social hub