Projekty a granty
Strukturální zavádění zkušenostního vědění ve vysokoškolském vzdělávání prostřednictvím procesů spoluvytváření
Id projektuErasmus+ka2
Hlavní řešitelMgr. Jakub Černý
Období9/2022 - 8/2025
PoskytovatelFakulta sociálních studií, Erasmus+
Stavřešený
AnotaceProjekt SEKEHE chce strukturálně začlenit znalosti do zkušeností z vysokoškolského vzdělávání v sociálních studiích. Konkrétně: 1) rozvíjet a podporovat společné výukové aktivity odborníků na základě zkušeností (tzv. konzultantů z praxe) a strukturálně začlenit jejich znalosti do osnov; 2) vytvořit formáty podpory pro studenty ve zranitelné situaci a prozkoumat podmínky přístupu k vysokoškolskému vzdělání pro ně; 3) vytvořit lokální a nadnárodní metodický rámec pro strukturální zakotvení znalostí na základě zkušeností z vysokoškolského vzdělávání. Připravíme a zavedeme kurzy společně vyučované odborníky na základě zkušeností, změníme stávající osnovy kurzů, poskytneme podpůrné programy pro studenty v ohrožených situacích a prozkoumáme podmínky přístupu k vysokoškolskému vzdělání pro ně. Tyto postupy zdokumentujeme v online příručce a připravíme pět webinářů. Uspořádáme dva dvoudenní mezinárodní workshopy a zorganizujeme čtyři multiplikační akce na národní úrovni. Výsledkem projektu SEKEHE bude: 1) online příručka (část 1-4), kde popíšeme různé praktiky společné výuky, formáty podpory pro studenty ve zranitelných situacích, podmínky přístupu k vysokoškolskému vzdělání pro ně a metodický rámec pro strukturálně ukotvit znalosti zkušeností; 2) 9 aktualizovaných osnov kurzů a plakátů; 3) 5 webinářů o implementaci znalostí zkušeností; 4) 5 peer-to-peer podpůrných programů a plakátů pro studenty ve zranitelných situacích.