Úkolově orientovaný přístup v sociální práci

Přinášíme další novinku v oblasti sociální práce, která na našem trhu dlouho chyběla. Autorky Marie ŠpiláčkováEva Nedomová se ve své publikaci věnovaly jedné z využívaných metod sociální práce a to úkolově orientovanému přístupu. Jde o publikaci, která jako první v České republice přináší ucelené poznatky o přístupu.

První část publikace popisuje teorii úkolově orientovaného přístupu. Jde o model krátkodobé intervence, který vznikl přímo v kontextu sociální práce a byl vyvinut sociálními pracovníky pro jejich vlastní potřebu. V současné praxi české sociální práce se řadí mezi čtyři nejužívanější metody sociální práce. Druhá část seznamuje čtenáře s aplikací tohoto přístupu v rámci základních typů intervencí v sociální práci, a to při práci s jednotlivcem, s rodinou, se skupinou, s komunitou a nedobrovolným klientem. Jednotlivé aplikace jsou doplněny praktickými příklady formou kazuistik. Třetí část se zaměřuje na využití přístupu v rámci sociálních služeb ambulantního, pobytového a terénního charakteru. Cílem publikace je seznámit čtenáře s teorií i aktuální praxí úkolově orientovaného přístupu v České republice.

Věříme, že uvedená publikace obohatí dosavadní publikované poznatky o úkolově orientovaném přístupu a přispěje tak k jeho větší aplikaci do praxe sociální práce.


Zveřejněno / aktualizováno: 12. 03. 2017