OU > O univerzitě > Struktura univerzity > Fakulty a ústavy > Fakulta sociálních studií > Věda a výzkum > Ediční činnost > Ediční komise

Ediční komise Fakulty sociálních studií OU

Složení ediční komise
Předsedkyně Ediční komise:
doc. Mgr. Soňa Vávrová, Ph.D.

Tajemnice Ediční komise:
Jana Kucharczyková

Členky Ediční komise:
Mgr. Kateřina Cilečková, Ph.D.
Mgr. Iva Kuzníková, Ph.D.
doc. PhDr. Jelena Petrucijová, CSc.
Ing. Ladislava Petrů
facebook
rss
social hub