Seznam vydaných publikací na FSS OU

Rok vydání
Druh publikace
2024
Černá E., Stanková Z., Mendlová B., Vicherková I., Kadlecová J. Dosledování dopadů pilotního ověření rychlého zabydlení rodin s dětmi (Rapid Re-Housing) po pěti letech: okolnosti ztráty městského bydlení u intervenčních rodin
Závěrečná výzkumná zpráva
 
2022
Inka Bartošová, Eliška Černá a kol. Metodika inovačního řešení
Metodika
Lenka Krhutová (ed.) Výzkum a vývoj podpůrných sítí a informačních systémů pro neformální pečující o osoby po cévních mozkových příhodách
Souhrnná výzkumná zpráva projektu TAČR ÉTA2 – VISNEP
Barbora Gřundělová a kol. Metodika k zapojování otců nejen v sociálně aktivizačních službách pro rodiny s dětmi
Metodická příručka
Kateřina Glumbíková, Lenka Caletková a kol. Metodika optimalizace nastavení komunitního plánování
Metodika
 
2021
Kalenda, S., Glumbíková, K., Gojová, A. Děti v bytové nouzi aneb o dopadech nestability bydlení
Monografie
Krhutová, L., Kuzníková, I. Šaloun, P. a kol. Informovanost neformálních pečujících o blízké po cévních mozkových příhodách
Sborník z konference
Petrucijová, J., Glumbíková, K. a kol. Values-building in social work education
Monografie
Špiláčková, M., Špačková, Ev. a kol. Metodika participativního plánování v městském prostoru
Monografie
Špiláčková, M., Špačková, Ev. a kol. Město jako společný prostor
Monografie
Glumbíková, K. Responsivní evaluace v sociální práci
Monografie
 
2020
Šárka Dořičáková, Renáta Valerie Nešporek: Financování služeb sociální práce a fundraising
Studijní opora
Alice Gojová, Zuzana Stanková, Vendula Gojová: Rozvoj komunit a komunitních organizací
Studijní opora
Věra Malík Holasová: Řízení organizací služeb sociální práce
Studijní opora
Zuzana Stanková, Alice Gojová, Vendula Gojová: Sociální práce s komunitou
Studijní opora
Šárka Dořičáková: Sociální práce se seniory
Studijní opora
Kamila Vondroušová: Statistická analýza dat pro kvantitativní výzkum 1. díl
Studijní opora
 
2019
Zuzana Smolková, Marie Špiláčková: Bytová péče v Ostravě v letech 1918 - 1989
Monografie
Marie Špiláčková, Eva Nedomová: Individual Social Work
Studijní opora
Marie Špiláčková, Eva Nedomová: Individual Social Work pro nevidomé
Studijní opora
Iva Kuzníková: Long-term Health and Social Care
Studijní opora
Katarzyna gajek, Izabela Kamińska-Jatczak: Narativní přístup Fritze Schützeho v teorii a praxi
Monografie
Lenka Krhutová a kol.: Průvodce odborným praktickým vzděláváním v navazujícím magisterském studijním programu zdravotně sociální péče a rehabilitace
Studijní opora
Anna Krausová a kol.: Průvodce odborným praktickým vzděláváním v sociální práci navazujícího magisterského studia specializace rozvoj a řízení v sociální práci
Studijní opora
Iva Kaniová a kol.: Průvodce odborným praktickým vzděláváním v sociální práci, praxe krok za krokem
Studijní opora
Monika Chrenková a kol.: Průvodce odborným praktickým vzděláváním v sociální práci v navazujícím magisterském studiu specializace sociální práce s rodinou
Studijní opora
Adéla Recmanová, Alena Vaňharová a kol.: Průvodce odborným praktickým vzděláváním ve zdravotně sociální péči, praxe krok za krokem
Studijní opora
prof. PaedDr. Oldřich Chytil, Ph.D.; doc. Mgr. Marie Špiláčková, Ph.D.; doc. PhDr. Alice Gojová, Ph.D.; doc. Mgr. Soňa Vávrová, Ph.D.; Mgr. Linda Sokačová; Mgr. MarekMikulec, Ph.D.; Mgr.Miroslav Palíček, Ph.D.: Recenzovaný sborník z Jarní školy sociální práce 2019
Sborník
Roman Pospíšil: Rozvoj a řízení lidských zdrojů v sociální práci
Studijní opora
 
2018
Mgr. Eliška Černá, Ph. D. (roz. Lindovská), Mgr. Štěpán Ripka, Ph. D., Ing. Inka Bartošová, MAS (roz. Píbilová): Analýza výchozího stavu účastníků z cílové skupiny projektu - Pilotní testování rychlého zabydlení rodin s dětmi
Analýza
Ing. Inka Bartošová, MAS (roz.Píbilová), Mgr. Eliška Černá, Ph.D. (roz.Lindovská), Marie Ferencová, Bc. Adam Fialík, Mgr. Martin Freund, Marie Giňová, Mgr. Daniel Janeček, Mgr. Lucie Kopšo, Mgr. Petr Kubala, Ing.Bc. Vít Lesák, Jan Milota, Mgr. Karel Novák, Mgr. Štěpán Ripka, Ph.D., Ing. Rostislav Staněk, Ph.D.: Metodika inovačního řešení - Pilotní testování rychlého zabydlení rodin s dětmi
Metodika
Ing. Inka Bartošová, MAS (roz.Píbilová), Mgr. Eliška Černá, Ph.D. (roz.Lindovská), Mgr. Štěpán Ripka, Ph.D. Průběžná evaluační zpráva 1 - Pilotní testování rychlého zabydlení rodin s dětmi
Evaluační zpráva
Mgr. Štěpán Ripka, Ph.D., Mgr. Eliška Černá, Ph.D.(roz.Lindovská), Mgr. Petr Kubala, Ing.Rostislav Staněk, Ph.D.: Průběžná evaluační zpráva 2 - Pilotní testování rychlého zabydlení rodin s dětmi
Evaluační zpráva
Mgr. Štěpán Ripka, Ph.D., Mgr. Eliška Černá, Ph.D.(roz.Lindovská), Mgr. Petr Kubala: Závěrečná evaluační zpráva - Pilotní testování rychlého zabydlení rodin s dětmi
Evaluační zpráva
doc. Mgr. Marie Špiláčková, Ph.D. (Ed.): Jarní škola sociální práce 2018
Sborník
 
2017
Mgr. Šárka Dořičáková, Mgr. René Pastrňák, Ph.D. in BA.: Aktuální otázky sociálního podnikání v České republice
Odborná kniha
doc. Mgr. Marie Špiláčková, Ph.D. (Ed.): Jarní škola sociální práce 2017
Sborník
Mgr. Kateřina Cilečková, Mgr. Anna Krausová, Ph.D.: Sociální politika a její realizace v právu sociálního zabezpečení
Studijní opora
Mgr. Iva Kuzníková, Ph.D.: Dlouhodobá zdravotně sociální péče
Studijní opora
Mgr. Hana Lukšová, Ph.D.: Cílové skupiny dlouhodobé péče
Studijní opora
ThLic. Vladimír Šiler, Dr.: Religiozita a spiritualita ve zdravotní a sociální péči
Studijní opora
doc. Mgr. Lenka Krhutová, Ph.D.: Koordinovaná rehabilitace 1
Studijní opora
doc. Mgr. Lenka Krhutová, Ph.D.: Coordinated rehabilitation 1
Studijní opora
 
2016
Gojová, V., Gojová, A., Bjelončíková, M., Glumbíková, K.: Participativní přístupy v sociální práci
Odborná kniha
Lindovská, E. (Ed.): Způsoby řešení bezdomovectví a vyloučení z bydlení. Analýza a komparace situací ve Francii, Velké Británii a České republice
Odborná kniha
Majlišová Szturcová, A., Špiláčková, M.: Sociální politika Vítkovických železáren do roku 1945
Odborná kniha
Sýkorová, D., Rissanen, S., Ylinen S. (Eds.). Social Work and Poverty
Odborná kniha
Špiláčková, M.: Česká sociální práce v letech 1968-1989. Rozvedeno na příkladu Ostravy.
Odborná kniha
Vávrová, S. (Ed.): Jarní škola sociální práce 2016
Sborník
 
2015
Filipczyková, H.: Finanční management organizací služeb sociální práce
Studijní opora
Filipczyková, H.: Řízení lidských zdrojů
Studijní opora
Filipczyková, H.: Účetnictví v sociální správě
Studijní opora
Chrenková, M.: Sociální práce s rodinou
Studijní opora
Chrenková, M.: Social Work with Family
Studijní opora
Kaniová, I. (Ed.): Jarní škola sociální práce 2015
Sborník
Krausová, A., Waloszek, T.: Sociální politika I.
Studijní opora
 
2014
Baum, D., Gojová, A. (Eds.): Výzkumné metody v sociální práci
Odborná kniha
Baum, D., Keller, J., Loučková, I., Nedomová, E., Tichá, I.: Institucionální sborník Fakulty sociálních studií Ostravské univerzity v Ostravě
Sborník
Baum, D., Vondroušová, K., Tichá, I.: Characteristics of Socio-spatial Segregation in Comparison of Two Cities (Halle – Ostrava)
Odborná kniha
Baum, D., Vondroušová, K., Tichá, I.: Charakteristika sociálně prostorové segregace ve srovnání dvou měst (Halle – Ostrava)
Odborná kniha
Gojová, A., Gojová, V., Špiláčková, M. (Eds.): On the Ways of Coping with Poverty from the Perspective of Families - Incentives for Social Work
Odborná kniha
Gojová, A., Gojová, V., Špiláčková, M. (Eds.): O způsobech zvládání chudoby z perspektivy rodin - podněty pro sociální práci
Odborná kniha
Keller, J.: Exclusion as a Social Problem and a Methodological Issue
Odborná kniha
Keller, J.: Exkluze jako sociální problém a jako otázka metodologická
Odborná kniha
Petrucijová, J. (Ed.): Jarní škola sociální práce 2014
Sborník
Sýkorová, D., Nytra, G., Tichá, I.: Bydlení v kontextu chudoby a stáří
Odborná kniha
Sýkorová, D., Nytra, G., Tichá, I.: Housing in Old Age and Poverty
Odborná kniha
 
2013
Petrucijová, J. (Ed.): Jarní škola sociální práce 2013
Sborník
 
2012
Petrucijová, J. (Ed.): Jarní škola sociální práce 2012
Sborník


Zveřejněno / aktualizováno: 02. 04. 2024