OU > O univerzitě > Struktura univerzity > Fakulty a ústavy > Fakulta sociálních studií > Věda a výzkum > Ediční činnost > Publikace vydané na FSS

Seznam vydaných publikací na FSS OU

Rok vydáníDruh publikace
2017
Mgr. Šárka Dořičáková, Mgr. René Pastrňák, Ph.D. in BA.: Aktuální otázky sociálního podnikání v České republiceodborná kniha
doc. Mgr. Marie Špiláčková, Ph.D. (Ed.): Jarní škola sociální práce 2017sborník
Mgr. Kateřina Cilečková, Mgr. Anna Krausová, Ph.D.: Sociální politika a její realizace v právu sociálního zabezpečenístudijní opora
Mgr. Iva Kuzníková, Ph.D.: Dlouhodobá zdravotně sociální péčestudijní opora
Mgr. Hana Lukšová, Ph.D.: Cílové skupiny dlouhodobé péčestudijní opora
ThLic. Vladimír Šiler, Dr.: Religiozita a spiritualita ve zdravotní a sociální péčistudijní opora
doc. Mgr. Lenka Krhutová, Ph.D.: Koordinovaná rehabilitace 1studijní opora
doc. Mgr. Lenka Krhutová, Ph.D.: Coordinated rehabilitation 1studijní opora
2016
Gojová, V., Gojová, A., Bjelončíková, M., Glumbíková, K.: Participativní přístupy v sociální práciOdborná kniha
Lindovská, E. (Ed.): Způsoby řešení bezdomovectví a vyloučení z bydlení. Analýza a komparace situací ve Francii, Velké Británii a České republiceOdborná kniha
Majlišová Szturcová, A., Špiláčková, M.: Sociální politika Vítkovických železáren do roku 1945Odborná kniha
Sýkorová, D., Rissanen, S., Ylinen S. (Eds.). Social Work and PovertyOdborná kniha
Špiláčková, M.: Česká sociální práce v letech 1968-1989. Rozvedeno na příkladu Ostravy.Odborná kniha
Vávrová, S. (Ed.): Jarní škola sociální práce 2016Sborník
2015
Filipczyková, H.: Finanční management organizací služeb sociální práceStudijní opora
Filipczyková, H.: Řízení lidských zdrojůStudijní opora
Filipczyková, H.: Účetnictví v sociální správěStudijní opora
Chrenková, M.: Sociální práce s rodinouStudijní opora
Chrenková, M.: Social Work with FamilyStudijní opora
Kaniová, I. (Ed.): Jarní škola sociální práce 2015Sborník
Krausová, A., Waloszek, T.: Sociální politika I.Studijní opora
2014
Baum, D., Gojová, A. (Eds.): Výzkumné metody v sociální práciOdborná kniha
Baum, D., Keller, J., Loučková, I., Nedomová, E., Tichá, I.: Institucionální sborník Fakulty sociálních studií Ostravské univerzity v OstravěSborník
Baum, D., Vondroušová, K., Tichá, I.: Characteristics of Socio-spatial Segregation in Comparison of Two Cities (Halle – Ostrava)Odborná kniha
Baum, D., Vondroušová, K., Tichá, I.: Charakteristika sociálně prostorové segregace ve srovnání dvou měst (Halle – Ostrava)Odborná kniha
Gojová, A., Gojová, V., Špiláčková, M. (Eds.): On the Ways of Coping with Poverty from the Perspective of Families - Incentives for Social WorkOdborná kniha
Gojová, A., Gojová, V., Špiláčková, M. (Eds.): O způsobech zvládání chudoby z perspektivy rodin - podněty pro sociální práciOdborná kniha
Keller, J.: Exclusion as a Social Problem and a Methodological IssueOdborná kniha
Keller, J.: Exkluze jako sociální problém a jako otázka metodologickáOdborná kniha
Petrucijová, J. (Ed.): Jarní škola sociální práce 2014Sborník
Sýkorová, D., Nytra, G., Tichá, I.: Bydlení v kontextu chudoby a stáříOdborná kniha
Sýkorová, D., Nytra, G., Tichá, I.: Housing in Old Age and PovertyOdborná kniha
2013
Petrucijová, J. (Ed.): Jarní škola sociální práce 2013Sborník
2012
Petrucijová, J. (Ed.): Jarní škola sociální práce 2012Sborník
facebook
rss
social hub