OU > O univerzitě > Struktura univerzity > Fakulty a ústavy > Fakulta sociálních studií > O fakultě > Struktura fakulty > Děkanát > Centrum pro podporu projektů

Centrum pro podporu projektů Fakulty sociálních studií

Centrum pro podporu projektů (CPP) je účelovým zařízením Fakulty sociálních studií OU a bylo zřízeno za účelem rozvoje projektové činnosti na této fakultě. Zaměřuje se zejména na přípravu a realizaci individuálních národních projektů financovaných z Evropských strukturálních fondů týkajících se:

  • dalšího profesního vzdělávání sociálních pracovníků a pracovníků v sociálních službách, a to především prostřednictvím kurzů a seminářů prezenčního charakteru,
  • podpory a rozvoje oblasti sociálních služeb tvorbou koncepčních a metodických materiálů,
  • rozvoje jednotlivých profesí v rámci sociální práce,
  • analýz, šetření a výzkumů orientovaných na oblast sociální práce a sociálních služeb,
  • medializační a popularizační činnost jednotlivých forem sociální práce ad.

Centrum pro podporu projektů zabezpečuje:

  • koordinaci a evidenci projektů na FSS,
  • poradenství při zpracování projektů a podporu přípravy projektů,
  • administraci projektových aktivit a podporu při realizování projektů (administrativní úkony, zpracování účetních podkladů, zpracování monitorovacích zpráv, zajištění konzultačních a oponentních řízení, evidenci dokumentů, zpracování podkladů pro vyhotovení www stránek projektů),
  • řízení projektů.

Centrum pro podporu projektů je organizačně řízeno proděkankou pro vědu, výzkum a zahraniční vztahy.

Realizované projekty

Projektová činnost Centra pro podporu projektů navazuje na tyto projektové aktivity Katedry sociální práce ZSF OU:

facebook
rss
social hub