Aktuální informace pro uchazeče o studium na FSS OU

UPOZORNĚNÍ: Platnost této informace již vypršela.


Vážené uchazečky a vážení uchazeči.

S ohledem na stále nepříliš jistou epidemiologickou situaci v České republice vyhlašuje děkanka fakulty po schválení Akademickým senátem FSS OUnásledující změny v přijímacím řízení pro akademický rok 2021/2022 do bakalářských a navazujících magisterských studijních programů:

 1. Změna termínů konání přijímací zkoušky na FSS OUpro akademický rok 2021/2022.

  Původní termíny:
  Řádný termín: duben 2021
  Náhradní termín: květen 2021

  Nově platné termíny:
  Řádný termín: 28. června - 30.června 2021
  Náhradní termín: 12. července 2021

 2. Změna podmínek přijímacího řízení u bakalářského studijního programu Zdravotně-sociální péče v prezenční formě studia a navazujícího magisterského studijního programu Zdravotně-sociální péče a rehabilitace v kombinované formě studia.

 3. Prodloužení lhůty pro podávání přihlášek ke studiu u bakalářských a navazujících magisterských studijních programů do 14. května 2021.

 4. Dne 14. května 2021 děkanka fakulty znovu prodlužuje v souladu s Řádem přijímacího řízení OU a po schválení Akademickým senátem FSS OU lhůtu pro podávání přihlášek ke studiu, a to u bakalářského studijního programu Zdravotně-sociální péče v prezenční formě studia a navazujícího magisterského studijního programu Sociální práce pro specializaci Rozvoj a řízení v sociální práci v prezenční formě studia do 4. června 2021.

Úplné znění změn podmínek přijímacího řízení pro akademický rok 2021/2022 do bakalářských a navazujících magisterských studijních programů na FSS OU ikona pdf 0,42 MB

V případě dalších dotazů jsou vám k dispozici zaměstnanci studijního oddělení fakulty, dále Poradenské centrum nebo Centrum Pyramida.

Děkujeme za pochopení. Všem přejeme hodně úspěchů a pevné zdraví!
Fakulta sociálních studií OU


Zveřejněno / aktualizováno: 14. 05. 2021