FAQ

Fakulta sociálních studií
Ostravská univerzita
Fr. Šrámka 3
709 00 Ostrava - Mar. Hory

  
cz   en


Podpora studentům se specifickými vzdělávacími potřebami (se zdravotním postižením)

Ostravská univerzita nabízí a zajišťuje tyto služby:

  • informuje o podmínkách studia na OU uchazečům se specifickými vzdělávacími potřebami (SVP) prostřednictvím webové stránky Centra Pyramida OU.
  • individuální konzultace zájemcům o studium na OU, které lze dohodnout s fakultním koordinátorem

Na základě elektronické přihlášky, v níž uchazeč se SVP požádá o zohlednění svých specifických vzdělávacích potřeb:

  • koordinuje služby, zabezpečuje technickou a další podporu studentům se SVP na univerzitě,
  • poskytuje poradenství a zasazuje se o řešení individuálních studijních záležitostí studentů se SVP,
  • za účelem řádného plnění studijních povinností studentů se SVP spolupracuje s fakultními koordinátory pro studenty se SVP na fakultách, s pracovníky studijních oddělení, univerzitní knihovny a dalších pracovišť OU
  • zajišťuje knihovnické, informační a technické služby v rámci Centra Pyramida OU.

Fakultním koordinátorem pro uchazeče a studenty se SVP je odborný pracovník příslušné fakulty, který má k této funkci pověření děkana.

Fakultní koordinátor zejména

  • zjišťuje specifické vzdělávací potřeby studenta před započetím studia a v jeho průběhu,
  • spolupracuje s  pedagogickým poradcem a/nebo garantem příslušného oboru při tvorbě osobního studijního plánu studenta,
  • zajišťuje informovanost kateder, které se podílejí na výuce studijního oboru studenta se SVP.

PŘED podáním přihlášky ke studiu na FSS se doporučuje využít konzultací s fakultní koordinátorkou pro případnou prevenci neúspěšnosti studia zvoleného oboru.

Fakultní koordinátorka na FSS OU

Vlastník zprávy: Scarlet Mánková | Aktualizováno: 27. 10. 2015
 

© Ostravská univerzita 2006 - 2017
Ostravská univerzita, Dvořákova 7, 701 03 Ostrava 1
telefon: +420 597 091 111, +420 553 461 111
e-mail: studiumzavináčosutečkacz, infozavináčosutečkacz, podatelnazavináčosutečkacz

YouTube | Facebook | Google+ | Twitter | Instagram
RSS | Technický kontakt