Zpracování výzkumu pocitu bezpečí občanů MSK

Název projektu:

  • Zpracování výzkumu pocitu bezpečí občanů MSK

Poskytovatel:

  • Moravskoslezský kraj

ID projektu:

  • 00468/2016/SOC

Řešitel projektu:

  • Ostravská univerzita v Ostravě, Fakulta sociálních studií

Řešitel na FSS OU:

Finanční dotace:

  • 200.000,-Kč

Datum zahájení realizace projektu:

  • 1. března 2016

Datum ukončení realizace projektu:

  • 30. září 2016

Anotace projektu:

V návaznosti na Memorandum o spolupráci v sociální oblasti, které bylo uzavřeno mezi Fakultou sociálních studií Ostravské univerzity v Ostravě a Moravskoslezským krajem realizuje FSS OU výzkum pocitu bezpečí občanů MSK. Odborné výstupy výzkumu bude možné využít např. při tvorbě nové koncepce prevence kriminality MSK.

Do aktivit projektu jsou zapojeni odborní zaměstnanci a také studenti, kteří mají možnost vyzkoušet si výzkumnou činnost přímo v praxi.

logo