Ostravská univerzita používá na svých webových stránkách soubory cookies i další analytické nástroje. Rozumím

OU > O univerzitě > Struktura univerzity > Fakulty a ústavy > Fakulta sociálních studií

Kateřina Glumbíková


titul, jméno, příjmení:Mgr. et Mgr. Kateřina Glumbíková, Ph.D.
místnost, podlaží, budova: B 405, budova B
funkce:vedoucí Centra pro podporu projektů
obor činnosti:teorie a metody sociální práce
katedra / středisko (fakulta): Katedra sociální práce (Fakulta sociálních studií)
Centrum pro podporu projektů
Rektorát
telefon, mobil: 553 46 4020
e-mail:
osobní WWW stránka:

Vzdělání

2017Ph.D. - Sociální práce a sociální politika Ostravská univerzita
2015Mgr. - Psychologie, Univerzita Palackého v Olomouci
2013Mgr. - Sociální práce s poradenským zaměřením, Ostravská univerzita v Ostravě

Zaměstnání, praxe

2016 – 2017Odborný asistent se zaměřením na obecnou psychologii, psychologii osobnosti, vývojovou psychologii a sociální psychologii, Ostravská univerzita v Ostravě
2017 – dosudodborný asistent se zaměřením na teorie a metody sociální práce/vedoucí projektového centra
2016 – dosudodborné sociálně-právní poradenství, Sdružení sociálních asistentů Ostrava
2013 – 2015lektor primární prevence a vedoucí svépomocné skupiny, Anabell Ostrava
2011 – 2014školní psycholog, ZŠ generála Škarvady

Odborné zaměření

Kritická reflexivita
Intersekcionalita
Participace
Bezdomovectví žen a matek
Social adjustment
Individuální plánování v azylových domech

Vědeckovýzkumná činnost

2018 – 2021Spoluřešitelka projektu Tačr Vývoj Softwaru pro responzivní evaluaci a plánování komunitní práce jako nástroje pro rozvoj účinné a efektivní praxe v oblasti sociálního začleňování (TL01000351)
2018 – 2019Smluvní výzkum pro MPSV Průběžná evaluace individuálního projektu Ministerstva práce a sociálních věci „Sociální bydlení – metodická a informační podpora v oblasti sociálních agend
2018 – 2020Spoluřešitelka projektu GAČR (18-10233S) s názvem Sociální přizpůsobení dětí bez domova se zkušeností domácího násilí na území města Ostravy
2018 – 2019Hlavní řešitelka projektu Žádoucí budoucnost a související faktory změny jako nástroje uplatnění konceptu recovery do individuálního plánování u obyvatel a obyvatelek azylových domů (TJ01000359)
2017Využití transdisciplinární synergie data science a nástrojů fuzzy modelování a sociální práce: Multidimensional Evidence Informed Practice
2017Smluvní výzkum Analýza efektu participativních aktivit s lidmi bez domova na tvorbu sociálních politik a koncepcí služeb
2017Smluvní výzkum Zdraví obyvatel azylových domů
2017Smluvní výzkum zadaný BEC družstvem - Dobří sousedé jsou také na Blanensku
2017Zdraví a využívání zdravotnických služeb u obyvatel azylových domů, SGS03/UVFAM/2017
2016Bariéry a akcelerátory reintegrace vnímané matkami samoživitelkami reintegrovanými do trvalého bydlení, SGS03/FSS/2016
2015Reintegrace matek samoživitelek žijících v azylových domech do trvalých forem bydlení, SGS01/FSS/2015
2014Faktory ovlivňující formu náhradní rodinné péče

Akademické funkce a členství v orgánech

2017 – dosudČlen řídícího výhoru Sítě aktérů pro domov, z. s.
2017 – dosudČlen Administrative Council mezinárodní organizace FEANTSA.

Ocenění

2014 – 2017Stipendium města Ostrava

Působení v zahraničí

10/2017University of Eastern Finland (Erasmus)
10/2016University of Eastern Finland (Erasmus)

Jazykové znalosti

Angličtinapokročilý
Francouzštinapokročilý


Vybrané publikace

Glumbíková, K., Gojová, A. a Gřundělová, B. Critical reflection of the reintegration process through the lens of gender oppression: The case of social work with mothers in shelters. European Journal of Social Work. 2019, 22(4), s. 575-586. ISSN 1369-1457.
Glumbíková, K. a Mikulec, M. Participace osob bez domova na tvorbě sociálních politik a jejich nástrojů. Sociální práce/Sociálná práca. 2019, 5(19), s. 31-45. ISSN 1213-6204.
Glumbíková, K. The self of social workers in practice of field social work with families in the Czech Republic. J SOC WORK PRACT. 2019, č. -, ISSN 0265-0533.
Glumbíková, K., Gojová, A., Burda, M., Poláková, R. a Rusnok, P. The use of health care services by homeless shelter residents. European Journal of Social Work. 2019, č. -, ISSN 1369-1457.
Glumbíková, K. a Gojová, A. Transformation of the identity of homeless women with an experience of domestic violence: changing from a victim to a survivor: an example from shelters for mothers in the Czech Republic. Journal of Social Work Practice. 2019, č. 1, ISSN 0265-0533.
Glumbíková, K., Gřundělová, B. a Gojová, A. Intersekcionalita útlaku u matek bez domova z azylových domů. Gender a výzkum / Gender and Research. 2018, č. 2, s. 163-181. ISSN 2570-6578.
Glumbíková, K., Vávrová, S. a Nedělníková, D. Optiky posuzování v agendě sociálně-právní ochrany dětí. Sociální práce / Sociálná práca. 2018, roč. 18, 18(6), s. 78-88. ISSN 1213-6204.
Glumbíková, K., Vávrová, S. a Gojová, A. The Critical Reflexivity of Field Social Workers who are Working with Families: Recommendations for the Educational Process. In: Conference on Education and New Developments 2018: Education and New Developments 2018 2018-06-23 Budapešť. Lisbon: inScience Press, 2018. s. 279-283. ISBN 978-989-99864-8-0.
Glumbíková, K., Gojová, A. a Vávrová, S. Use of antiopressive approach in czech social work with homeless people. In: CBUIC: CBU International Conference on Innovations in Science and Education 2017 Praha. Praha: Central Bohemia University, 2017. s. 1-1. ISSN 1805-9961.

Všechny publikace

Vávrová, S., Glumbíková, K. a Gojová, A. A PRELIMINARY MODEL OF THE SOCIAL SITUATION OF SOCIAL ADJUSTMENT OF HOMELESS CHILDREN. In: 9th ICEEPSY - International Conference on Education and Educational Psychology: The European Proceedings of Social & Behavioural Sciences 2018-10-02 Athens - GREECE. UK: Future Academy, 2019. s. 232-240. ISSN 2357-1330.
Glumbíková, K., Gojová, A. a Gřundělová, B. Critical reflection of the reintegration process through the lens of gender oppression: The case of social work with mothers in shelters. European Journal of Social Work. 2019, 22(4), s. 575-586. ISSN 1369-1457.
Mikulec, M. a Glumbíková, K. Difficulties faced by researchers in participatory practices: An example of research with roma people. In: M. Granosik, A. Gulczynska, M. Kostrzynska, B. Littlechild. Participatory social work:Research, practice, education. Lodz-Krakow: Wydawnictwo Uniwersytetu Lodzkiego, Jagiellonian university press, 2019. s. 165-178. First edition. ISBN 978-83-8142-348-9.
Gojová, A. a Glumbíková, K. Dilemmas in participatory approaches to social work. In: M. Granosik, A. Gulczynska, M. Kostrzynska, B. Littlechild. Participatory social work:Research, practice, education. Lodz-Krakow: Wydawnictwo Uniwersytetu Lodzkiego, Jagiellonian university press, 2019. s. 197-210. First edition. ISBN 978-83-8142-348-9.
Glumbíková, K., Gřundělová, B., Stanková, Z. a Mikulec, M. Individual Planning As The Application Of The Recovery Concept For Homeless People. In: 9th ICEEPSY 2018 International Conference on Education and Educational Psychology: The European Proceedings of Social & Behavioural Sciences 2018-10-02 Athens. Future Academy, 2019. ISSN 2357-1330.
Glumbíková, K., Rusnok, P., Mikulec, M., Vávrová, S., Gřundělová, B., Stanková, Z. a Wilamová, K. Kvantitativní analýza žádoucí budoucnosti a souvisejících zdrojů naděje u obyvatel a obyvatelek azylových domů na území České republiky. 2019.
Glumbíková, K., Vávrová, S., Gřundělová, B., Mikulec, M., Stanková, Z. a Wilamová, K. Měřící nástroj na zjišťování žádoucí budoucnosti a souvisejících zdrojů naděje u obyvatel a obyvatelek azylových domů na území České republiky. 2019.
Glumbíková, K. a Mikulec, M. Participace osob bez domova na tvorbě sociálních politik a jejich nástrojů. Sociální práce/Sociálná práca. 2019, 5(19), s. 31-45. ISSN 1213-6204.
Glumbíková, K. a Gojová, A. Průběžná evaluační zpráva. 2019.
Glumbíková, K. Relationship-based approach. 2019.
Glumbíková, K. a Mikulec, M. Research giving voice to children and their parents without a home as a source of enrichment for social work practice. In: ESWRA conference. Leuven. 2019.
Glumbíková, K. The self of social workers in practice of field social work with families in the Czech Republic. J SOC WORK PRACT. 2019, č. -, ISSN 0265-0533.
Glumbíková, K., Gojová, A., Burda, M., Poláková, R. a Rusnok, P. The use of health care services by homeless shelter residents. European Journal of Social Work. 2019, č. -, ISSN 1369-1457.
Glumbíková, K. a Gojová, A. Transformation of the identity of homeless women with an experience of domestic violence: changing from a victim to a survivor: an example from shelters for mothers in the Czech Republic. Journal of Social Work Practice. 2019, č. 1, ISSN 0265-0533.
Glumbíková, K. Using the European Structural & Investment Funds to Tackle Homelessness 2021 - 2027: Importance of Evaluation. In: Feantsa Policy Conference. Porto. 2019.
Vávrová, S., Glumbíková, K. a Gojová, A. A PRELIMINARY MODEL OF THE SOCIAL SITUATION OF SOCIAL ADJUSTMENT OF HOMELESS CHILDREN. In: 9th ICEEPSY The International Conference on Education and Educational Psychology. Athény: Future Academy London. 2018.
Glumbíková, K. a Gojová, A. Analýza cílového stavu. 2018.
Glumbíková, K., Gojová, A., Gřundělová, B., Stanková, Z., Špiláčková, M. a Krausová, A. Anti-oppressive social work as a tool to reduce barriers to access health care services for homeless people. Kontakt. 2018, 20(3), s. 292-297. ISSN 1212-4117.
Glumbíková, K. a Gřundělová, B. CRITICAL REFLEXIVITY OF SOCIAL WORKERS WORKING WITH VULNERABLE CHILDREN AND THEIR FAMILIES. In: ESWRA conference. Edinbourgh. 2018.
Glumbíková, K., Paulíček, M. a Mikulec, M. CRITICAL REFLEXIVITY OF SOCIAL WORKERS WORKING WITH VULNERABLE CHILDREN AND THEIR FAMILIES. In: DARE conference. Templepatrick. 2018.
Glumbíková, K., Gojová, A., Špiláčková, M., CALETKOVÁ, L., Janíková, M., Kowaliková, I., Recmanová, A. a Stanková, Z. Druhá zpráva hodnotící poskytovanou podporu k 31.10.2018. 2018.
Gojová, A., Gojová, V., Burda, M., Gřundělová, B., Stanková, Z., Glumbíková, K., Vávrová, S. a Štěpnička, M. Identifikace a analýza faktorů přispívajících k účinnosti a efektivnosti komunitní práce. 2018.
Glumbíková, K. Individual Planning as the Application of the Recovery Concept for Homeless People Residing in Shelters. In: ICEEPSY. Athens. 2018.
Glumbíková, K. a Gřundělová, B. Intersectionality of Oppression Experienced by Single Mothers in Homeless Shelters. In: ERIS Conference. : ERIS. 2018.
Glumbíková, K., Gřundělová, B. a Gojová, A. Intersekcionalita útlaku u matek bez domova z azylových domů. Gender a výzkum / Gender and Research. 2018, č. 2, s. 163-181. ISSN 2570-6578.
Gojová, A., Glumbíková, K., Kučera, P., Lesák, V. a Ripka, Š. Jednotná metodika monitorování a hodnocení místních systémů sociálního bydlení. 2018.
Glumbíková, K. a Vávrová, S. Koncept naděje a žádoucí budoucnosti jako nástroj redukce instrumentální odpovědnosti v individuální plánování v azylových domech v České republice. Sociální práce / Sociálná práca. 2018, 18(5), s. 52-64. ISSN 1213-6204.
Glumbíková, K., Vávrová, S., Gřundělová, B., Mikulec, M. a Stanková, Z. Kvalitativní analýza žádoucí budoucnosti a souvisejících zdrojů naděje u obyvatel a obyvatelek azylových domů na území České republiky. 2018.
Glumbíková, K., Stanková, Z. a Gřundělová, B. Metaanalýza: Žádoucí budoucnost a související faktory změny jako nástroje uplatnění konceptu recovery do individuálního plá nová ní u obyvatel a obyvatelek azylových domu. 2018.
Glumbíková, K., Vávrová, S. a Nedělníková, D. Optiky posuzování v agendě sociálně-právní ochrany dětí. Sociální práce / Sociálná práca. 2018, roč. 18, 18(6), s. 78-88. ISSN 1213-6204.
Glumbíková, K. a Gojová, A. Průběžná evaluační zpráva. 2018.
Glumbíková, K., Gojová, A., Špiláčková, M., CALETKOVÁ, L., Janíková, M., Kowaliková, I., Recmanová, A. a Stanková, Z. První zpráva hodnotící poskytovanou podporu k 1.6.2018. 2018.
Glumbíková, K. Social work with families in the context of social work with families in the Czech Republic. 2018.
Glumbíková, K., Vávrová, S. a Gojová, A. The Critical Reflexivity of Field Social Workers who are Working with Families: Recommendations for the Educational Process. In: Conference on Education and New Developments 2018: Education and New Developments 2018 2018-06-23 Budapešť. Lisbon: inScience Press, 2018. s. 279-283. ISBN 978-989-99864-8-0.
Glumbíková, K., Gojová, A., Vávrová, S. a Gřundělová, B. THE SOCIAL ADJUSTMENT OF CHILDREN FROM HOMELESS SHELTERS: AN AREA OF APPLICATION OF CRITICAL REFLEXIVITY IN SOCIAL WORK. In: CBUIC: CBU Interantional Conference proceeding 2018 2018-03-21 Praha. Praha: CBU Research Institute s.r.o, 2018. s. 568-573. ISBN 978-80-270-5037-6.
Gojová, A. a Glumbíková, K. Úvodní evaluační zpráva. 2018.
Glumbíková, K. a Gojová, A. Závěrečná evaluační zpráva. 2018.
Glumbíková, K., Gřundělová, B. a Stanková, Z. Zhotovení modelového dotazníku pro zjišťování spokojenosti klientů sociálních služeb. 2018.
Glumbíková, K. Analýza efektu participativních aktivit s lidmi bez domova na tvorbu sociálních politik a koncepcí služeb. 2017.
Czech Social Housing Strategy. In: Feantsa Policy Conference. Gdaňsk. 2017.
Glumbíková, K. a Nedělníková, D. Experiencing a Stay in a Shelter in the Context of a Lack of Social Housing. European Journal of Homelessness. 2017, č. 11, ISSN 2030-2762.
Participativní přístupy s obyvateli azylových domů. In: Konference Sdružení azylových domů z. s. Ostrava. 2017.
Practice Research in social work. In: ESWRA. Aalborg. 2017.
Glumbíková, K. a Gřundělová, B. PSYCHOLOGICAL NEEDS OF HOMELESS SHELTER RESIDENTS IN INTERACTION WITH THE EDUCATION OF SOCIAL WORKERS. In: ICEEPSY: The European Proceedings of Social and Behavioural Sciences 2017-10-11 Porto. Future Academy, 2017. s. 511-520. ISSN 2357-1330.
Glumbíková, K. Social work with family: Social work with vulnerable children: advanced methods of social work with families. 2017.
Glumbíková, K., Gřundělová, B., Kaniová, I., Krausová, A., Lukešová, K., Stanková, Z. a Špiláčková, M. Sociální práce a terapie v azylových domech. Sociální práce / Sociálna práca / Czech and Slovak Social Work. 2017, roč. 17, č. 5, s. 36-51. ISSN 1213-6204.
Gřundělová, B. a Glumbíková, K. The Importance of Gender Competence of Social Workers: An Example of a Research on Health of Shelters' Users. In: Turkish Online Journal of Educational Technology. Special Issue for INTE 2017 2017-07-17 Bernin, Deutschland. Sakarya-Turkey: TOJET: The Turkish Online Journal of Educational Technology, 2017. s. 403-411. ISSN 2146-7242.
Glumbíková, K., Gojová, A. a Vávrová, S. Use of antiopressive approach in czech social work with homeless people. In: CBUIC: CBU International Conference on Innovations in Science and Education 2017 Praha. Praha: Central Bohemia University, 2017. s. 1-1. ISSN 1805-9961.
Glumbíková, K., Gojová, A. a Gřundělová, B. Zdraví a přístup ke zdravotním službám u obyvatel a obyvatelek azylových domů - téma pro sociální práci?. Sociální práce / Sociálna práca / Czech and Slovak Social Work. 2017, č. 3, s. 23-40. ISSN 1213-6204.
Glumbíková, K., Gřundělová, B., Kaniová, I., STANKOVÁ, Z., Krausová, A., Lukešová, K. a Špiláčková, M. Zdraví obyvatel azylových domů. 2017.
Glumbíková, K. Accelerators and Barriers of Integration into Permanent Housing For Mothers Living in Asylum Houses. Sociální práce/Sociálná práca. 2016, č. 17, s. 40-50. ISSN 1213-6204.
Metanalýza: Zdraví obyvatel azylových domů. 2016.
Glumbíková, K. Narrative analysis of victim-survivor change. In: ESWRA conference. Lisabon. 2016.
Glumbíková, K. Proces přeměny oběti na přeživšího u žen se zkušeností s pobytem v azylovém domě. In: Horizonty sympozium. Ostrava. 2016.
Glumbíková, K. Reintegration of homeless mothers: The process of the victim-survivor transformation. In: Eris conference. Lodž. 2016.
Glumbíková, K. Social work with family: Social work with vulnerable children: advanced methods of social work with families. 2016.
Glumbíková, K. a Gojová, A. Vnímané potřeby klientek azylových domů pro ženy a matky s dětmi. Sociální práce/Sociálna práca. 2016, s. 21-38. ISSN 1213-6204.
Gojová, A. a Glumbíková, K. (Bezmocná) Sociální práce jako zdroj zplnomocnění?. Sociální práce / Sociálna práca. 2015, roč. 15, s. 52-63. ISSN 1213-6204.
Glumbíková, K. Integration of lone mothers from asylum houses to pernament housing forms. In: Jarní škola sociální práce. Ostrava. 2015.
Glumbíková, K. Participativní přístupy v sociální práci [Workshop]. Ostrava, Česká republika. 2015.
Gojová, V., BJELONČÍKOVÁ, M., Gojová, A. a Glumbíková, K. Participativní přístupy v sociální práci. Ostrava: Ostravská univerzita, 2015. 150 s. ISBN 978-80-7464-802-1.
Glumbíková, K. Reintegration of lone mothers in asylum houses to pernament housing forms. In: TiSSA. Sarajevo. 2015.
Glumbíková, K. Reintegration of single mothers living in asylum house to pernament housing forms. In: SWAN Conference. Paisley. 2015.
GLUMBÍKOVÁ, K. Doplňkové služby v azylových domech: Panna, nebo orel?. Sociální práce / Sociálna práca. 2014, roč. 14, s. 38-39. ISSN 1213-6204.
GLUMBÍKOVÁ, K. Situace matek samoživitelek v azylových domech: Uvedení do problematiky a výzkumný design dizertační práce.. Fakulta sociálních studií, Ostravská univerzita, 2014. s. 41-48. ISBN 978-80-7464-536-5.
Glumbíková, K. Situace matek samoživitelek v azylových domech: Uvedení do problematiky a výzkumný design dizertační práce.. In: Spring school of social work. Ostrava. 2014.
GLUMBÍKOVÁ, K. Situation of Single Grandmothers with a Child in Substitute Family Care in Asylum Houses in the Moravian-Silesian Region. Sociální práce / Sociálna práca, Czech and Slovak Social Work. 2014, roč. 14, s. 94-101. ISSN 1213-6204.
Glumbíková, K. Situation of Single Grandmothers with a Child in Substitute Family Care in Shelters in the Moravian Silesian Region. In: TiSSA, Transforming Societies - A challenge for Social Work in Europe. Sofie. 2014.


AutorNázev práceTypRok
Burdíková LucieDilemata sociálních pracovníků pracujících s rodinoudiplomová 2019 
Košťálová NikolaHodnoty sociálního pracovníka v sociální práci s rodinoudiplomová 2019 
Třinecký JanVyužívání doporučení inspekcí kvality k praktickým změnám v sociální službě azylového domu.diplomová 2019 
Vantuchová VeronikaKritická reflexivita v terénní sociální práci s rodinoudiplomová 2019 
Bury MichalSenioři jako objekt násilného chovánídiplomová 2018 
Glombiková SoňaHodnocení dostupnosti zdravotní péče poskytované lidem žijících v azylových domechdiplomová 2018 
Wilamová KristinaMožnosti participace uživatelů v azylovém domě pro muže (vybraná NNO)diplomová 2018 
Hruška MilanProjevy agresivního chování u dětí a mládeže a jejich vztah k výchovnému prostředídiplomová 2017 
Odrášková LenkaNásilí na seniorechdiplomová 2017 
Kejvalová MarkétaZdravotně sociální rizika provázející život osob bez domovabakalářská 2019 
Procházková MartinaCharakteristiky sociálních služeb pro osoby bez domova v České republicebakalářská 2019 
Smoljarová AndreaSociální práce s lidmi se schizofréniíbakalářská 2019 
Sudová TerezaSociální práce s pěstounskými rodinami se zaměřením na doprovázeníbakalářská 2019 
Dalerová MichaelaTrajektorie bydlení rodin z azylových domůbakalářská 2018 
Koniarová SimonaŽivot rodiny s dítětem s mentálním postižením a možné role sociální práce s touto cílovou skupinoubakalářská 2018 
Mikulecká AdrianaSociální práce s rodinou s drogově závislým členembakalářská 2018 
Talacková SabinaZmapování demografických charakteristik matek z azylových domů ve městě Ostravabakalářská 2018 
Valasová ViolaSociální práce s ženami, které mají zkušenost s domácím násilímbakalářská 2018 
Eggrová LucieDomácí násilí u žen bez domovabakalářská 2017 
Nováková LucieProblematika domácího násilí na ženách v Olomouckém krajibakalářská 2017 
Zetochová PavlínaProces reintegrace osob bez domova do trvalého bydleníbakalářská 2017 
Lennerová DenisaPříklady dobré praxe v sociální práci s matkami v azylových domechbakalářská 2016 


Využití transdisciplinární synergie data science a nástrojů fuzzy modelování a sociální práce: Multidimensional Evidence Informed Practice
Hlavní řešitelMgr. et Mgr. Kateřina Glumbíková, Ph.D.
Období1/2018 - 12/2020
PoskytovatelInstitucionální podpora , Rozvojové programy MŠMT
Stavřešený
Autenticita u sociálních pracovníků pracujících s ohroženými dětmi a jejich rodinami a její vztahy s vybranými koncepty v praxi sociální práce
Hlavní řešitelMgr. et Mgr. Kateřina Glumbíková, Ph.D.
Období1/2019 - 12/2019
PoskytovatelSpecifický VŠ výzkum
Stavřešený
Žádoucí budoucnost a související faktory změny jako nástroje uplatnění konceptu recovery do individuálního plánování u obyvatel a obyvatelek azylových domů
Hlavní řešitelMgr. et Mgr. Kateřina Glumbíková, Ph.D.
Období1/2018 - 12/2019
PoskytovatelCentrum excelence IT4Innovations, divize, Fakulta sociálních studií, Program ZÉTA
Stavřešený
Zajištění služeb odborné konzultace a podpora interní evaluace projektu "Dobří sousedé jsou také na Blanensku"
Hlavní řešitelMgr. et Mgr. Kateřina Glumbíková, Ph.D.
Období6/2017 - 9/2019
PoskytovatelVýzkumná činnost
Stavřešený
Kritická reflexivita sociálních pracovníků pracujících s ohroženými dětmi a jejich rodinami
Hlavní řešitelMgr. et Mgr. Kateřina Glumbíková, Ph.D.
Období1/2018 - 12/2018
PoskytovatelSpecifický VŠ výzkum
Stavukončený
Zhotovení modelového dotazníku pro zjišťování spokojenosti klientů sociálních služeb
Hlavní řešitelMgr. et Mgr. Kateřina Glumbíková, Ph.D.
Období2/2018 - 8/2018
PoskytovatelVýzkumná činnost
Stavřešený
Zdraví a využívání zdravotnických služeb u obyvatel azylových domů
Hlavní řešitelMgr. et Mgr. Kateřina Glumbíková, Ph.D.
Období1/2017 - 12/2017
PoskytovatelSpecifický VŠ výzkum
Stavukončený
Zdraví obyvatel azylových domů
Hlavní řešitelMgr. et Mgr. Kateřina Glumbíková, Ph.D.
Období12/2016 - 8/2017
PoskytovatelVýzkumná činnost
Stavukončený
Bariéry a akcelerátory reintegrace vnímané matkami samoživitelkami reintegrovanými do trvalého bydlení
Hlavní řešitelMgr. et Mgr. Kateřina Glumbíková, Ph.D.
Období1/2016 - 12/2016
PoskytovatelSpecifický VŠ výzkum
Stavukončený
facebook
rss
social hub