Kvalita v sociální práci a v sociálních službách

Významným a dlouho očekávaným počinem v oblasti kvality sociální práce je nová odborná publikace členky katedry sociální práce dr. Věry Malík Holasové s názvem Kvalita v sociální práci a v sociálních službách.

Publikace popisuje základy problematiky kvality v sociální práci a zejména v sociálních službách a seznamuje tak čtenáře s možnými příležitostmi i riziky, které toto téma přináší. Lze kvalitu sociálních služeb měřit? Kdo určuje jejich kritéria kvality? Proč se věnovat kvalitě sociální práce v organizaci? I na tyto otázky hledá publikace odpovědi. V textu jsou vysvětleny základní pojmy (kvalita, kvalita služeb, management kvality) a specifika kvality v sociálních službách. Následně je popsán vývoj tématu kvality v sociální práci v zahraničí i v českém prostředí. Stěžejní část publikace se věnuje metodám a technikám managementu kvality, které pocházejí z tradičně tržní oblasti (ISO normy, TQM, EFQM aj.) a z oblasti sociální práce (supervize, evaluace aj.). Závěr publikace se věnuje postupům při zavádění kvality do organizací sociální práce a identifikaci přínosů i rizik managementu kvality pro organizace sociální práce. Jedinečnost publikace tkví v komplexním pojetí problematiky a specifickém zaměření na kvalitu v oblasti sociální práce a zejména sociálních služeb.

Věříme, že publikace přispěje k rozšíření odborných poznatků v oboru sociální práce a stane se nedílnou součástí knihoven nejen studentů a vyučujících v Sociální práci.


Zveřejněno / aktualizováno: 12. 03. 2017