Seznam kandidátek a kandidátů na členství v Akademickém senátu Fakulty sociálních studií Ostravské univerzity pro řádné volby na volební období 2023-2026

UPOZORNĚNÍ: Platnost této informace již vypršela.


Volební komise AS FSS OU projednala dne 6. září 2023 (viz Zápis z jednání) podané návrhy kandidátů/kandidátek pro řádné volby do AS FSS OU na období 2023-2026. Návrhy byly podány písemně ke stanovenému datu předsedkyni volební komise. Volební komise konstatovala, že všechny náležitosti stanovené Volebním řádem AS FSS OU byly v návrzích obsaženy a sestavila následující kandidátní listinu (řazeno v abecedním pořadí):

Kurie akademických pracovníků AS FSS OU
Katedra sociální práce, FSS OU
Katedra zdravotně-sociálních studií, FSS OU
Katedra zdravotně-sociálních studií, FSS OU
Katedra sociální práce, FSS OU
Katedra zdravotně-sociálních studií, FSS OU
Katedra sociální práce, FSS OU
Katedra sociální práce, FSS OU
Katedra sociální práce, FSS OU
Katedra zdravotně-sociálních studií, FSS OU
 
Kurie studentů AS FSS OU
David Göttlicher
S21083, 3. ročník Bc., Sociální práce, Katedra sociální práce, FSS OU
Daniel Chmiel
S21148, 3. ročník Bc., Zdravotně-sociální péče, Katedra zdravotně-sociálních studií, FSS OU
Bc. Jan Kadlec
S23318, 1. ročník NMgr., Sociální práce, specializace Rozvoj a řízení v sociální práci, Katedra sociální práce, FSS OU
Bc. Jana Kadlecová
S22017, 2. ročník NMgr., Sociální práce, specializace Rozvoj a řízení v sociální práci, S22087 2. ročník NMgr., Sociální práce, specializace Sociální práce a kriminologie, Katedra sociální práce, FSS OU
Beáta Kopková
S21094, 3. ročník Bc., Sociální práce, Katedra sociální práce, FSS OU
Mgr. Iveta Kowolová
S21297, 3. ročník Ph.D., Sociální práce, FSS OU
Bc. Táňa Tomanová
S22020, 2. ročník NMgr., Sociální práce, specializace Rozvoj a řízení v sociální práci, Katedra sociální práce, FSS OU
Jakub Valošek
S21133, 3. ročník Bc., Sociální práce, Katedra sociální práce, FSS OU


Zveřejněno / aktualizováno: 06. 09. 2023