Další informace pro uchazeče


Komise pro přijímací řízení na FSS OU pro AR 2024/2025

  • bakalářské a navazující magisterské programy
  • doktorské studijní programy

Zveřejněno / aktualizováno: 03. 11. 2023