Ostravská univerzita používá na svých webových stránkách soubory cookies i další analytické nástroje. Rozumím

OU > O univerzitě > Struktura univerzity > Fakulty a ústavy > Fakulta sociálních studií > O fakultě > Aktuality

Ostravská univerzita

Informace o přijímacích zkouškách na Fakultu sociálních studií Ostravské univerzity

Aktualizace 26. června 2020

Vážené uchazečky a vážení uchazeči,

z důvodu zavedení mimořádných opatření v souvislosti s vyhlášením nouzového stavu v České republice jsme nuceni změnit harmonogram přijímacího řízení na Fakultě sociálních studií Ostravské univerzity (dále jen FSS OU), změna se dotkne především termínů přijímacích zkoušek. Všechny ostatní vyhlášené podmínky přijímacího řízení zůstávají platné!

Přehled změn:

 • Termín pro zaplacení administrativního poplatku za přijímací řízení: do 30. dubna 2020.
 • Řádný termín přijímací zkoušky: 29. a 30. červen 2020.
  Pozvánku k přijímací zkoušce obdrží uchazeči nejpozději 15 dní před termínem konání přijímací zkoušky elektronicky v informačním systému Ostravské univerzity, pozvánka může být zaslána také na e-mailovou adresu, kterou uchazeči v elektronické přihlášce uvedli.
  Jak zjistit své oborové nebo univerzitní číslo ikona pdf
  Jak si vyzvednout dokument zveřejněný v informačním systému ikona pdf
 • Náhradní termín přijímací zkoušky a řádný termín pro uchazeče se specifickými vzdělávacími potřebami: 8. červenec 2020.
  Žádost o náhradní termín se podává písemně k děkance fakulty prostřednictvím studijního oddělení nejpozději 7 pracovních dnů před řádným termínem přijímací zkoušky (v případě náhlé vážné zdravotní nebo jiné komplikace nejpozději do 5 pracovních dnů od řádného termínu), uchazeč svou žádost řádně odůvodní a k žádosti přiloží doklady, které věrohodnost uváděného důvodu prokazují. O udělení náhradního termínu přijímací zkoušky rozhodne děkanka.
 • Bezpečnostní pokyny pro konání přijímací zkoušky ikona pdf
  Čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění ikona pdf
 • Termíny pro dodání příloh k přihlášce ke studiu
  • Studijní programy Sociální práce – bakalářské a navazující magisterské studium: termíny pro dodání příloh se nemění
  • Studijní program Zdravotně-sociální péče – bakalářské studium:
   • originál lékařského potvrzení o zdravotní způsobilosti k výkonu nelékařského zdravotnického povolání doloží uchazeč u zápisu do studia
   • úředně ověřenou kopii maturitního vysvědčení doloží uchazeč u zápisu do studia
   • uchazeči, kteří žádají o prominutí přijímací zkoušky, doloží úředně ověřené nebo střední školou potvrzené kopie vysvědčení z předposledního ročníku studia a z prvního pololetí posledního ročníku studia na střední škole (případně originál výpisu všech předmětů a známek z uváděných vysvědčení – v tomto případě správnost údajů potvrdí střední škola) nejpozději do 22. května 2020.
    Uchazeči, kteří již o prominutí přijímací zkoušky požádali, nezasílají žádné další přílohy – stávající materiály jsou zpracovávány.
  • Studijní program Zdravotně-sociální péče a rehabilitace – navazující magisterské studium: uchazeči požadované přílohy doloží u přijímací zkoušky
   Uchazeči, kteří již požadované přílohy zaslali, u přijímací zkoušky žádné další přílohy nedokládají.
 • V současné chvíli fakulta zvažuje možnost vyhlášení dodatečného přijímacího řízení; předpokládaný termín vyhlášení: červenec 2020.

S ohledem na prudký vývoj situace v ČR se i výše uvedené informace mohou změnit, proto, prosím, sledujte tuto webovou stránku, kterou pro vás budeme v případě potřeby ihned aktualizovat.

V případě nejasností nebo dalších dotazů kontaktujte studijní oddělení nebo pedagogické poradce jednotlivých programů.

Všem přejeme hodně štěstí v přijímacím řízení a pevné zdraví!


Harmonogram přijímacího řízení na Fakultě sociálních studií OU – aktualizovaný k 26.03.2020
Den otevřených dveří 24. – 25. 01. 2020 
Termín pro podání přihlášek ke studiuBc+Mgr15. 03. 2020 
PhD  uvedeno v samostatném harmonogramu
Termín pro zaplacení administrativního poplatku Bc+Mgrdo 30. 04. 2020nejzazší termín provedení platební transakce uchazečem
PhD uvedeno v samostatném harmonogramu
Řádný termín přijímacích zkoušekBc+Mgr29. – 30. 06. 2020Pozvánku k přijímací zkoušce obdrží uchazeči nejpozději 15 dní před termínem konání přijímací zkoušky elektronicky v informačním systému Ostravské univerzity, pozvánka může být zaslána také na e-mailovou adresu, kterou uchazeči v elektronické přihlášce uvedli.
PhD uvedeno v samostatném harmonogramu
Náhradní termín přijímacích zkoušekBc+Mgr08. 07. 2020 
PhDnevypisuje se 
Termín zaslání příloh k přihlášceBc, Mgr, PhDtermín se liší podle jednotlivých programůviz výše
Termín zaslání pozvánek k přijímací zkoušceBc+Mgr Pozvánku k přijímací zkoušce obdrží uchazeči nejpozději 15 dní před termínem konání přijímací zkoušky elektronicky v informačním systému Ostravské univerzity, pozvánka může být zaslána také na e-mailovou adresu, kterou uchazeči v elektronické přihlášce uvedli.
PhD pozvánky budou uchazečům doktorského studia zasílány výhradně elektronicky
Zveřejnění neoficiálních výsledků (bodů) na webových stránkáchBc+Mgrod 16.07.2020 
PhD  uvedeno v samostatném harmonogramu
Rozeslání informace uchazečům, kteří jsou navrženi na přijetíBc+Mgrod 16.07.2020návrh na přijetí ke studiu bude uchazečům zpřístupněn elektronicky v informačním systému Ostravské univerzity, návrh může být zaslán také na e-mailovou adresu, kterou uchazeči v elektronické přihlášce uvedli
PhD návrh na přijetí ke studiu bude uchazečům doktorského studia zasílán výhradně elektronicky uvedeno v samostatném harmonogramu
Doručování rozhodnutí o přijetí/nepřijetí ke studiuBc+Mgrod 24.07.2020 
PhD  uvedeno v samostatném harmonogramu
Zápisy do 1. roku studia - 1. koloBc+Mgrčervenec – září 
Nahlížení do materiálů o přijímacím řízenívšechny obory20.07.2020 
Zápisy do 1. roku studia - 2. koloBc+Mgrbude upřesněnotermín je určen pro uchazeče přijaté ke studiu v odvolacím řízení
Odvolací řízenívšechny oboryčervenec - listopad 2020 

Zveřejněno / aktualizováno: 26. 06. 2020

facebook
instagram
rss
social hub