Harmonogram přijímacího řízení pro bakalářské a navazující magisterské programy na Fakultě sociálních studií OU

UPOZORNĚNÍ: Platnost této informace již vypršela.


Tato verze harmonogramu již není platná. Vzhledem k prodloužení termínu pro podání přihlášek ke studiu je platný nový harmonogram přijímacího řízení.


Harmonogram přijímacího řízení pro bakalářské a navazující magisterské programy na Fakultě sociálních studií OU
Den otevřených dveří
27. 01. 2023
 
Termín pro podání přihlášek ke studiu
15. 03. 2023
 
Termín pro zaplacení administrativního poplatku
do 17. 03. 2023
nejzazší termín provedení platební transakce uchazečem
Řádný termín přijímacích zkoušek
květen, červen 2023
 
Náhradní termín přijímacích zkoušek
červen 2023
 
Termín zaslání příloh k přihlášce
Bc a NMgr program Sociální práce a NMgr program Sociální práce a sociální podnikání
přílohy se předem nezasílají, uchazeči budou k jejich doložení vyzván
 
NMgr program Zdravotně-sociální péče a rehabilitace
NMgr program Zdravotně-sociální péče a rehabilitace do 17. 04. 2023 (nejzazší datum poštovního razítka)
Termín zveřejnění pozvánek k přijímací zkoušce
do 30. 04. 2023
pozvánky budou zveřejněny elektronicky v informačním systému Ostravské univerzity, pozvánka může být zaslána také na e-mailovou adresu, kterou uchazeči v elektronické přihlášce uvedli
Zveřejnění neoficiálních výsledků (bodů) na webových stránkách
od 10. 07. 2023
 
Zveřejnění informace uchazečům, kteří jsou navrženi na přijetí
od 17. 07. 2023
Informace uchazečům, kteří jsou navrženi k přijetí, a pozvánky k převzetí rozhodnutí, resp. k zápisu do studia, budou zveřejněny elektronicky v informačním systému Ostravské univerzity, informace mohou být zaslány také na e-mailovou adresu, kterou uchazeči v elektronické přihlášce uvedli
Doručování rozhodnutí o přijetí/nepřijetí ke studiu
od 24. 07. 2023
 
Zápisy do 1. roku studia - 1. kolo
červenec 2023
 
Nahlížení do materiálů o přijímacím řízení
červenec, srpen 2023
bude upřesněno
Zápisy do 1. roku studia - náhradní termíny
bude upřesněno
 
Odvolací řízení
červenec - říjen 2023
 


Zveřejněno / aktualizováno: 29. 03. 2023