Ostravská univerzita používá na svých webových stránkách soubory cookies i další analytické nástroje. Rozumím

OU > O univerzitě > Struktura univerzity > Fakulty a ústavy > Fakulta sociálních studií > Uchazeč > Přijímací řízení

Ostravská univerzita

Harmonogram přijímacího řízení na Fakultě sociálních studií OU

Harmonogram přijímacího řízení na Fakultě sociálních studií OU
Den otevřených dveří 24. – 25. 01. 2020 
Termín pro podání přihlášek ke studiuBc+Mgr15. 03. 2020 
PhDbude upřesněno 
Termín pro zaplacení administrativního poplatkuBc+Mgrdo 18. 03. 2020nejzazší termín provedení platební transakce uchazečem
PhDbude upřesněno 
Řádný termín přijímacích zkoušekBc+Mgrduben, květen 2020 
PhDbude upřesněno 
Náhradní termín přijímacích zkoušekBc+Mgrkvěten 2020 
PhDnevypisuje se 
Termín zaslání příloh k přihlášceBc, Mgr, PhDtermín se liší podle jednotlivých programůviz organizace přijímacího řízení
Termín zaslání pozvánek k přijímací zkoušceBc+Mgrdo 15. 04. 2020 
PhDbude upřesněnopozvánky budou uchazečům doktorského studia zasílány výhradně elektronicky
Zveřejnění neoficiálních výsledků (bodů) na webových stránkáchBc+Mgrod 03. 06. 2020 
PhDbude upřesněno 
Rozeslání informace uchazečům, kteří jsou navrženi na přijetíBc+Mgrod 10. 06. 2020 
PhDbude upřesněnonávrh na přijetí ke studiu bude uchazečům doktorského studia zasílán výhradně elektronicky
Doručování rozhodnutí o přijetí/nepřijetí ke studiuBc+Mgrod 26. 06. 2020 
PhDbude upřesněno 
Zápisy do 1. roku studia - 1. koloBc+Mgrbude upřesněno 
Nahlížení do materiálů o přijímacím řízenívšechny oborybude upřesněno 
Zápisy do 1. roku studia - 2. koloBc+Mgrbude upřesněnotermín je určen pro uchazeče přijaté ke studiu v odvolacím řízení
Odvolací řízenívšechny oboryčervenec - říjen 2020 

Legenda:

  • Bc - bakalářské obory/programy
  • Mgr - magisterské obory/programy
  • PhD - doktorské obory
  • PŘ – přijímací řízení

Zveřejněno / aktualizováno: 12. 11. 2019

facebook
rss
social hub