FSS OU na Ostrava Photo!

Fakulta sociálních studií se programově podílí na letošním ročníku Ostrava Photo.

Co uvidíte? Dvě fotografické výstavy doprovázené besedami a autentickými výpověďmi s  s lidmi bez domova a výzkumnicemi v problematice bydlení. Takže...?

Beseda: Eliška Lindovská a ASLIDO „Když domov je jen pouhým snem“

Mgr. Eliška Černá, Ph.D. z Fakulty sociálních studií a členové a členky skupiny ASLIDO - Akční skupina s lidmi bez domova pro Vás připravili besedu, jejíž cílem je společně s lidmi se zkušeností bezdomovectví diskutovat stávající situaci bydlení v českém kontextu, jaké jistoty či nejistoty nám do životů přináší a jaké nástroje máme k dispozici pro dosažení změny bytových podmínek tak, aby „domov pro nás nebyl jen pouhým snem“. Příspěvek a následná beseda budou kombinovat poznatky ze dvou probíhajících výzkumů s lidmi bez domova - v Ostravě a v Brně. V Ostravě je realizován participativní akční výzkum, v podobě tvorby a hraní divadelního představení „Chci už konečně bydlet ve svým“. Herci a herečky tohoto divadla mají vlastní zkušenost s bezdomovectvím. Divadelní představení jsou realizována pouze pro lidi žijící v nevyhovujících bytových podmínkách, často v sociálně vyloučených lokalitách a veřejnosti tak bude prezentován poprvé.

Výstava: Bára Bírová - Obrazy bez domova

Výstava je vizualizací každodenních zkušeností a prožitků lidí bez domova. Bezdomovectvím je zasažen především člověk, který se v něm sám ocitne, jde ale o problematiku, která ovlivňuje celou společnost. A přestože se tento fenomén spojuje především s muži, do velké míry se týká i žen a také dětí. Aktérské pozici lidí bez domova se však ve veřejném diskursu věnuje jen okrajová pozornost. Tato východiska ovlivnila koncepci výstavy.Fotografie vznikaly ve spolupráci s lidmi bez domova od roku 2012 do současnosti během terénního výzkumu sociální antropoložky Barbory Bírové. Výzkum probíhal na Slovensku v okolí Martina a v České republice v okrajových částech Prahy a na Kladně. Důraz je kladen na různorodou každodenní zkušenost mužů a žen bez domova - a to také jejich očima. Mají své radosti, cítí strach, bolest… Lidé bez domova nejsou jiní než my. Nepotřebují lítost, potřebují domov a hlas, aby mohli řešit vše další.

Přednáška: Bára Bírová - Privatizovaný prostor a bezdomovectví: Jak si tvoří domov člověk bez domova?

Zjevné bezdomovectví se na rozdíl od skrytého a potenciálního liší tím, že je spojováno s vyskytovaním se ve veřejných prostranstvích, například na ulicích, v parcích, na lavičkách nebo v blízkosti autobusových či železničních stanic. Tato viditelnost a zároveň jakási nevhodnost nebo neslušnost naráží na naše smyslové orgány, a to zejména v urbánním prostředí.

Cílem příspěvku je ukázat, na základě empirického materiálu, vycházejícího z kvalitativního výzkumu, jakým způsobem funguje vzájemné vyjednávání sociálních pozic a jak se vytváří privatizovaný prostor v prostředí lidí bez domova. Zaměřím se  také na představení reprezentací, které charakterizují domov pro lidi bez domova.

Výstava: Můj svět bez domova - fotografická výstava naruby

Co se stane, když otočíme objektiv jiným směrem než obvykle? Co se stane, když ženy bez domova projednou přestanou být objektem mediálního zájmu, anebo naopak společenského nezájmu a samy uchopí fotoaparáty a tím i příležitost pootevřít dveře do svého světa? Co zachycení jejich obrazů vypovídá o nás samotných a o době, ve které žijeme?

Jsou ženami bez domova, neviditelnými superhrdinkami dnešní doby. V průběhu posledních tří let fotily na jednorázové analogové fotoaparáty a zkoumaly svůj svět i co je za jeho hranicemi. Unikátní výstava amatérských momentek žen bez domova žijících v Praze je součástí rozsáhlé studie, jejímž výstupem je právě tato výstava a v budoucnu také kniha. Ta přináší životní příběhy a obrazy žen a kombinuje tak prvky orální historie a vizuálně narativní analýzy. Autor projektu a výzkumník Rad Bandit k tomu říká: „Foťáky jsme ženám bez domova rozdali poprvé v roce 2013, nešlo tehdy ještě o ucelený koncept, ale pouhý experiment. Ženy se možnosti fotit chopily s nadšením. Focení přitom nepodléhalo žádnému zadání. Když se nám pak vyvolané filmy vracely, zjistili jsme, že v rukou držíme skutečný poklad. Vznikl proto vizuálně-narativní projekt Můj svět bez domova, který diváka dovede do míst, kam by se jinak nikdy nedostal, do světů žen bez domova. S autorkami fotek se budete moci osobně potkat a diskutovat vznik a smysl tohoto projektu.

Výstavu připravila obecně prospěšná společnost Jako doma - Homelike, která upozorňuje na genderové aspekty bezdomovectví a klade důraz na aktivní zapojení žen bez domova do činnosti organizace.

Kde? Prázdný komerční prostor: Důl Hlubina, Nové koupelny

Kdy? Vernisáže a besedy: středa 21. června 2017 od 16:30

Otevírací doba výstav: Po-Pá 11-19, So-Ne 13-17

Více na: ostravaphoto.cz.

Zároveň hledáme dobrovolníky z řad studentů na hlídání výstav ve dnech 22.-30. června a časech Po-Pá: 11-19 a So-Ne 13-17.

Místa výstav: Důl Hlubina, prostory Nové Koupelny (vedle klubu Heligonka), Ostrava - Vítkovice. Finanční odměna formou studentského stipendia (není třeba danit). Nahlásit se můžete na jeden či více dní, popřípadě celý týden.

Zájemci pište email či volejte dr. Ivaně Kaniové.