Vývoj nástrojů pro podporu zapojení otců v sociálně aktivizačních službách pro rodiny s dětmi a jejich pilotní ověření v praxi

Vítejte na stránkách projektu „Vývoj nástrojů pro podporu zapojení otců v sociálně aktivizačních službách pro rodiny s dětmi a jejich pilotní ověření v praxi“.

Kód projektu

TJ04000152

Období řešení projektu

08/2020–07/2022

Poskytovatel

Technologická agentura České republiky (TA ČR)

Program

Program na podporu aplikovaného výzkumu ZÉTA

Kategorie VaV

Aplikovaný výzkum


Hlavním cílem projektu je vyvinout a zavést do praxe nástroje pro podporu zapojování otců při řešení dlouhodobě nepříznivé sociální situace rodiny v rámci sociálně aktivizačních služeb pro rodiny s dětmi. Tyto nástroje budou zpracovány formou metodické příručky a vzdělávacího kurzu, které budou sociálním pracovníkům a pracovnicím sloužit k odstranění bariér zapojení otců a k podpoře jejich zapojení.


logolink


Zveřejněno / aktualizováno: 14. 09. 2020