Využijte web naplnoDíky cookies pro vás bude prohlížení stránek příjemnější a jednodušší. Ke zpracování některých z nich potřebujeme váš souhlas, který dáte kliknutím na „Přijmout vše“. Odmítnutím se načtou jen nezbytně nutné cookies. Více informací o cookies a jejich nastavení.
Přijmout vše Odmítnout
Show cookie utilization selection

OU > O univerzitě > Struktura univerzity > Fakulty a ústavy > Fakulta sociálních studií

Soňa Kalenda

Soňa Kalenda

titul, jméno, příjmení:doc. Mgr. Soňa Kalenda, Ph.D.
místnost, podlaží, budova: B 425, budova B
funkce:
obor činnosti:sociální služby a sociální práce, deinstitucionalizace a transformace sociálních služeb, metodologie kvalitativního výzkumu v sociální práci, úvod do sociologické teorie
katedra / středisko (fakulta): Katedra sociální práce (Fakulta sociálních studií)
telefon, mobil: 732 333 321
553 46 3225
e-mail:

Vzdělání

1991 – 1996
Mgr., Univerzita Palackého v Olomouci, Filozofická fakulta, obor sociologie - andragogika
1987 – 1991
Gymnázium Uherské Hradiště
 

Kvalifikace

2014
Habilitace docentkou sociální práce, Ostravská univerzita v Ostravě, Fakulta sociálních studií
2006
Ph.D., Ostravská univerzita v Ostravě, Zdravotně sociální fakulta, obor sociální práce
 

Další vzdělávání, kurzy

2011
Výcvikový kurz Supervize v pomáhajících profesích - ASSP (240 hodin)
2008
Iniciální vzdělávání průvodců v zavádění SQSS - MPSV ČR (120 hodin)
2005
Kurz Bazální stimulace v ošetřovatelské péči (24 hodin)
2005
Průvodce dobrou praxí v návaznosti na koncepci MPSV ČR v problematice užívání omezovacích prostředků v souladu s lidskými právy
1997
Výcvikový kurz telefonické sociální intervence - Riaps a Remedium Praha (100 hodin)
 

Zaměstnání, praxe

2015 – dosud
Ostravská univerzita, Fakulta sociálních studií, Katedra sociální práce (docent)
2008 – dosud
Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta humanitních studií, Centrum výzkumu FHS (docent)
2002 – 2008
Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta humanitních studií (externí vyučující)
2002 – 2008
Sociální služby Uherské Hradiště, p.o., Domov pro osoby se zdravotním postižením Velehrad - Buchlovská (vedoucí domova)
1996 – 2002
Okresní úřad Uherské Hradiště, referát sociálních věcí (sociální pracovnice, vedoucí oddělení sociálně-právní ochrany dětí, vedoucí referátu)
 

Odborné zaměření

Výzkum v sociální práci
Sociální služby
Metodologie kvalitativního výzkumu
Supervize
 

Akademické funkce a členství v orgánech

2021 – dosud
Členka Vědecké rady Fakulty sociálně ekonomické Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem
2019 – dosud
Členka Etické komise pro výzkum Ostravské univerzity
2017 – 2021
Proděkanka pro vědu a výzkum Fakulty sociálních studií Ostravské univerzity
2015 – dosud
Členka Vědecké rady Fakulty sociálních studií Ostravské univerzity
2011 – 2019
Členka Vědecké rady Fakulty humanitních studií Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně
2010 – 2015
Proděkanka pro studium Fakulty humanitních studií Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně
 

Členství v profesních organizacích, redakčních radách a poradních orgánech

2021 – dosud
Členka hodnoticího panelu P404 (Sociologie, demografie, sociální geografie a mediální studia) Grantové agentury České republiky
2021 – dosud
Členka Oborové rady doktorského studia sociální práce Fakulty zdravotníctva a sociálnej práce Trnavské univerzity v Trnave
2021 – dosud
Vedoucí odborné komise Deinstitucionalizace Asociace vzdělavatelů v sociální práci
2017 – dosud
Národní akreditační úřad (hodnotitelka)
2016 – dosud
Členka Oborové rady doktorského studia andragogiky Filozofické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci
2016 – 2017
Členka Oborového verifikačního a hodnotícího panelu Společenské vědy (SHVb) pro hodnocení publikačních výstupů výzkumných organizací
2014 – dosud
Členka Oborové rady doktorského studia sociální práce Fakulty sociálních studií Ostravské univerzity
2014 – dosud
Členka redakční rady časopisu Sociální pedagogika
2011 – dosud
Členka redakční rady časopisu Fórum sociální práce
 

Působení v zahraničí

28. 6. 2021 – 9. 7. 2021
University of Málaga, Faculty of Social and Labour Studies, Spain (výukový pobyt)
22. 10. 2019 – 24. 10. 2019
University of Málaga, Faculty of Social and Labour Studies, Spain (výzkumný pobyt)
1. 4. 2019 – 5. 4. 2019
University of Lodz, Faculty of Educational Sciences, Poland (Erasmus)
4. 9. 2017 – 15. 9. 2017
University of the Balearic Islands, Institute for Research and Innovation in Education, Spain (zvaný výukový pobyt)
3. 9. 2014 – 18. 9. 2014
University of British Columbia, Vancouver, Canada; Point Loma Nazarene University, San Diego, USA; University of California, San Francisco, USA; Stanford University, Stanford, USA (výzkumný pobyt)
26. 5. 2014 – 30. 5. 2014
Jagiellonian University, Faculty of Philosophy, Krakov, Poland (Erasmus)
17. 9. 2012 – 21. 9. 2012
Jagiellonian University, Faculty of Philosophy, Krakov, Poland (Erasmus)
15. 3. 2011 – 19. 3. 2011
University of Central Lancashire, Departure of Social Work, Presrton, Great Britain (Erasmus)
11. 10. 2010 – 15. 10. 2010
Jagiellonian University, Faculty of Philosophy, Krakov, Poland (Erasmus)
27. 9. 2009 – 2. 10. 2009
Jagiellonian University, Faculty of Philosophy, Krakov, Poland (Erasmus)
 

Jazykové znalosti

Angličtina
aktivně
Ruština
aktivně
Němčina
pasivně
 
Nepodařilo se načíst záznamy - probíhá údržba databází.

Zobrazit všechny publikaceZkratkaNázev předmětu
DKV1Kval. výzk. v aplikaci na soc. práci
DPC1Publikační činnost - Jost, D
DPC2Publikační činnost - Jsc, C (I.)
DPC3Publikační činnost - Jimp, B (I.)
DPC4Publikační činnost - Jsc, C (II.)
DPC5Publikační činnost - Jimp, B (II.)
DSE1Seminář k disertační práci I.
DSE2Seminář k disertační práci II.
DSE3Seminář k disertační práci III.
DSE4Seminář k disertační práci IV.
EKV1Qual.res.applied to SW - adv.approaches
EPC1Publications - Jost, D
EPC2Publications - Jsc, C
EPC3Publications - Jsc, C
EPC4Publications - Jimp, B
EPC5Publications - Jimp, B
ESE1Dissertation seminar I.
ESE2Dissertation seminar II.
ESE3Dissertation seminar III.
ESE4Dissertation seminar IV.
E4KAVResearch in Application to Social Work
E4KA1PhD Dissertation Seminar I
E4KA2PhD Dissertation Seminar II
E4KA3PhD Dissertation Seminar III
E4KA4PhD Dissertation Seminar IV
E4KUAPublication A - review, Native Language
E4KUBPublication B - review, foreign language
E4KUCPublication C - impact
KONHOKonzultační hodiny
4KUB2Publikace B II. - Jsc, D, B
4KUC2Publikace C II. - Jimp
4PUB2Publikace B II. - Jsc, D, B
4PUC2Publikace C II. - Jimp
42KAVVýzkum v aplikaci na soc.práci
42PAVVýzkum v aplikaci na soc.práci
44KAVVýzkum v aplikaci na soc.práci
44KA1Seminář k dizertační práci 1
44KA2Seminář k dizertační práci 2
44KA3Seminář k dizertační práci 3
44KA4Seminář k dizertační práci 4
44KUAPublikace A - Jrec, Jneimp, C
44KUBPublikace B - Jsc, D, B
44KUCPublikace C - Jimp
44PA1Seminář k dizertační práci 1
44PA2Seminář k dizertační práci 2
44PA3Seminář k dizertační práci 3
44PA4Seminář k dizertační práci 4
44PUAPublikace A - Jrec, Jneimp, C
44PUBPublikace B - Jsc, D, B
44PUCPublikace C - Jimp
BKMELMetodologie kvalitativního výzkumu
BKSUPSupervize praxí
BPMELMetodologie kvalitativního výzkumu
BPSUPSupervize praxí
BZMELMetodologie kvalitativního výzkumu
JDALKMetody a techniky kvalit. výzkumu v SP
JDALPMetody a techniky kvalit. výzkumu v SP
JDSUKSupervize odborné praxe
JDSUPSupervize odborné praxe
JDZ2KSt. Zk. 2 - Metodologie výzkumu v SP
JDZ2PSt. Zk. 2 - Metodologie výzkumu v SP
MPUBLPublikační činnost
NKSUKSupervize odborné praxe
NKSUPSupervize odborné praxe
NPSUKSupervize odborné praxe
NPSUPSupervize odborné praxe
NRSUKSupervize pro SP pracující s rod.
NRSUPSupervize pro SP pracující s rod.
NSALKMetody a techniky kval. výzkumu v SP
NSALPMetody a techniky kvalitat. výzkum v SP
NSZ2KStátní zk. 2 - Metodologie výzkumu v SP
NSZ2PStátní zk. 2 - Metodologie výzkumu v SP
NZLITKvalit. výz. v apl. na zdrav.-soc. práci
1SUPASupervize praxí
1SUPXSupervize praxí
1SZK4St. závěrečná zk. 4 Sociologie
2SUPASupervize praxí
2SUPXSupervize praxí
2SZK4St. závěrečná zk. 4 Sociologie
3SZK3St.záv.zk. 3-Metodologie výzkumu v SP
4SZK3St.záv.zk.3-Met. kval. výzk. a kon. kval
5SZK3Státní závěrečná zkouška 3
7SZK3St.záv.zk. 3-Metodologie výzkumu v SP
1USTNÚvod do sociologické teorie
2USTNÚvod do sociologické teorie
3MESKMetodologie kvalitativního výzkumu
4MEKVMetodologie kvalitativního výzkumu
5MEKVMetodologie kvalitativního výzkumu
5MESKMetodologie kvalitativního výzkumu
8KEVAKvalitativní a evaluační výzkum
8PEVAKvalitativní a evaluační výzkum
98USTÚvod do sociologické teorie
99USTÚvod do sociologické teorie
MKVALMetodologie kvalitativního výzkumu


Nepodařilo se načíst záznamy - probíhá údržba databází.Program na podporu vědy a výzkumu v Moravskoslezském kraji 2020 - Podpora talentovaných studentů 2020
Hlavní řešiteldoc. Mgr. Soňa Kalenda, Ph.D.
Období9/2020 - 8/2023
PoskytovatelFakulta sociálních studií, Moravskoslezský kraj
Stavřešený
E-kurz Metody a techniky kvalitativního výzkumu v sociální práci
Hlavní řešiteldoc. Mgr. Soňa Kalenda, Ph.D.
Období1/2021 - 11/2021
PoskytovatelRozvojové programy MŠMT
Stavukončený
Sociální přizpůsobení dětí bez domova se zkušeností domácího násilí na území města Ostravy
Hlavní řešiteldoc. Mgr. Soňa Kalenda, Ph.D.
Období1/2018 - 12/2020
PoskytovatelGrantová agentura ČR
Stavukončený
Provedení evaluace procesu v projektu Společně v agendě ochrany práv dětí
Hlavní řešiteldoc. Mgr. Soňa Kalenda, Ph.D.
Období5/2017 - 7/2018
PoskytovatelVýzkumná činnost
Stavukončený
Modely sociální práce doprovázející bydlení
Hlavní řešiteldoc. Mgr. Soňa Kalenda, Ph.D.
Období12/2016 - 11/2017
PoskytovatelVeřejná zakázka
Stavukončený
facebook
instagram
youtube
rss
social hub