Projekty a granty
Vývoj softwaru pro responzivní evaluaci a plánování komunitní práce jako nástroje pro rozvoj účinné a efektivní praxe v oblasti sociálního začleňování
Id projektuTL01000351
Hlavní řešiteldoc. PhDr. Alice Gojová, Ph.D.
Období4/2018 - 9/2020
PoskytovatelFakulta sociálních studií, Technologická agentura ČR
Stavřešený
AnotaceCílem projektu je inovativně ve spolupráci technických a netechnických oborů a aplikačních garantů vyvinout a do praxe zavést software pro responzivní evaluaci komunitní práce. Software umožní správu komunitních projektů, úkolů, termínů a indikátorů a poskytne analytické údaje o průběhu a naplnění cílů projektu. Využívání softwaru zlepší účinnost a efektivnost intervencí komunitní práce. Do 30.9.2020 bude vytvořena souhrnná výzkumná zpráva o faktorech ovlivňujících účinnost a efektivnost komunitní práce jako podklad pro vývoj softwaru, vyvinut evaluační software, zpracován manuál k jeho používání, realizován workshop pro uživatele a publikovány odborné texty.