Optimalizace komunitního plánování sociálních služeb na úrovni obcí (OPTIMKO)

Kód projektu:

TL03000005

Období řešení projektu:

04/2020 – 12/2022

Poskytovatel:

Technologická agentura České republiky (TA ČR)

Program:

třetí veřejná soutěž programu TA ČR ÉTA, programu na podoru společenskovědního a humanitního výzkumu, experimentálního vývoje a inovací

Kategorie VaV:

Aplikovaný výzkum
TA ČR Projekt Optimalizace komunitního plánování sociálních služeb na úrovni obcí je řešen s finanční podporou TA ČR.


Zveřejněno / aktualizováno: 02. 04. 2020