Insignie Fakulty sociálních studií OU a jejich význam

Autorem insignií FSS OU je akademický sochař prof. Marius Kotrba, který svým dílem vyjadřuje poslání fakulty, kterým je příprava odborníků pro pomáhající profese.

Žezlo děkana představuje svatého Martina na koni, který se děli o svůj plášť s žebrákem a symbolizuje pomoc chudým.

Medaile děkana vyjadřuje zaměření fakulty na přípravu absolventů na pomoc všem, kdo ji potřebují.

Medaile proděkanů symbolizují pomoc nemocným a osamělým lidem.


Insignie Fakulty sociálních studií OU
Insignie Fakulty sociálních studií OU
Insignie Fakulty sociálních studií OU
Insignie Fakulty sociálních studií OU
Insignie Fakulty sociálních studií OU

Zveřejněno / aktualizováno: 27. 05. 2021