Doporučený formulář pro odvolání proti rozhodnutí o nepřijetí na Fakultu sociálních studií Ostravské univerzity

UPOZORNĚNÍ: Platnost této informace již vypršela.


Doporučený formulář pro odvolání pro uchazeče o studium, kteří obdrželi rozhodnutí o nepřijetí ke studiu.

Odvolání mohou podat uchazeči, kteří obdrželi písemné rozhodnutí. Proti výsledkům zveřejněných na internetových stránkách se nelze odvolat!

K odvolání vždy přiložte ověřenou kopii dokladu o požadovaném vzdělání (maturitní vysvědčení, resp. diplom), případně další požadované přílohy.


Zveřejněno / aktualizováno: 12. 03. 2017