Harmonogram přijímacího řízení pro bakalářský studijní program Zdravotně-sociální péče na Fakultě sociálních studií OU

Harmonogram přijímacího řízení pro bakalářský studijní program Zdravotně-sociální péče na Fakultě sociálních studií OU
Termín pro podání přihlášek ke studiu
31. 05. 2024
 
Termín pro zaplacení administrativního poplatku
do 03. 06. 2024
nejzazší termín provedení platební transakce uchazečem
Řádný termín přijímacích zkoušek
bez přijímací zkoušky
 
Náhradní termín přijímacích zkoušek
bez přijímací zkoušky
 
Termín zaslání příloh k přihlášce – Bc program Zdravotně-sociální péče
do 07. 06. 2024
nejzazší datum poštovního razítka
Zveřejnění neoficiálních výsledků (bodů) na webových stránkách
od 10. 07. 2024
 
Zveřejnění informace uchazečům, kteří jsou přijati nebo navrženi na přijetí
od 17. 07. 2024
informace uchazečům, kteří jsou navrženi k přijetí, a pozvánky k převzetí rozhodnutí, resp. k zápisu do studia, budou zveřejněny elektronicky v informačním systému Ostravské univerzity; informace mohou být zaslány také na e-mailovou adresu, kterou uchazeči v elektronické přihlášce uvedli
Doručování rozhodnutí o přijetí/nepřijetí ke studiu
od 29. 07. 2024
 
Zápisy do 1. roku studia – 1. kolo
25. – 26. 07. 2024
 
Nahlížení do materiálů o přijímacím řízení
červenec, srpen 2024
bude upřesněno
Zápisy do 1. roku studia – náhradní termíny
konec srpna 2024
bude upřesněno, další termíny mohou být stanoveny dle potřeby
Odvolací řízení
červenec – říjen 2024
 


Zveřejněno / aktualizováno: 26. 01. 2024