Archiv výběrových řízení a nabídek zaměstnání

Lektor se zaměřením na vzdělávání a zdravotně-sociální práci se specifickými cílovými skupinami

UPOZORNĚNÍ: Platnost tohoto inzerátu již vypršela.


Děkanka Fakulta sociálních studií OU vyhlašuje výběrové řízení č. j. OU-21673/20-2021 na pozici

 • lektor se zaměřením na vzdělávání a zdravotně-sociální práci se specifickými cílovými skupinami

Označení pracovního místa:

 • Akademická pozice - lektor se zaměřením na vzdělávání a zdravotně-sociální práci se specifickými cílovými skupinami

Popis pracovního místa:

 • garantování a výuka v bakalářských a navazujících magisterských studijních programech se zaměřením na zdravotně-sociální práci v oblastech koordinované rehabilitace a dlouhodobé péče;
 • vedení a oponování vysokoškolských kvalifikačních prací;
 • členství v komisích státních závěrečných zkoušek bakalářských a navazujících magisterských studijních programech;
 • participace na výzkumných projektech katedry;
 • podíl na organizačním zabezpečení výzkumné činnosti, pedagogické činnosti a chodu pracoviště.

Předpokládaná výše úvazku:

 • 0,2

Místo výkonu práce:

Předpokládané datum nástupu:

 • 1. září 2021

Mzdové podmínky:

 • dle Vnitřního mzdového předpisu OU

Kvalifikační a další předpoklady pro obsazení pracovního místa:

 • VŠ vzdělání II. stupně – Mgr.
 • požadovaný obor vzdělání: zahrnuje kvalifikační předpoklady pro výkon práce sociálního pracovníka dle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, v platném znění
 • znalost AJ na úrovni B2
 • praxe ve vysokoškolském vzdělávání min. 5 let
 • bezúhonnost, komunikativnost, otevřenost, schopnost týmové spolupráce, spolehlivost

Požadované dokumenty:

Jazyk, ve kterém bude výběrové řízení vedeno:

 • český

První kolo výběrového řízení proběhne bez osobní přítomnosti uchazečů posouzením zaslaných materiálů výběrovou komisí.

Děkanka fakulty si vyhrazuje právo pozvat k osobnímu jednání pouze vybrané uchazeče a zároveň právo nevybrat žádného uchazeče. Děkanka FSS rovněž může výběrové řízení zrušit nebo opakovat.

Žádáme zájemce o výše uvedenou pracovní pozici, aby do 30. dubna 2021 zaslali přihlášku s požadovanými dokumenty na níže uvedenou adresu.

Kontakt:

Ostravská univerzita
Fakulta sociálních studií
personální oddělení
Alena Kwintová
Mlýnská 5
702 00 Ostrava

e-mail: