Archiv výběrových řízení a nabídek zaměstnání

Výzkumník II – Postdok, oblast výzkumu – Sociální práce

UPOZORNĚNÍ: Platnost tohoto inzerátu již vypršela.


Děkanka Fakulty sociálních studií Ostravské univerzity vyhlašuje výběrové řízení ČJ OU-10607/20-2021 na pozici neakademického pracovníka

 • výzkumníka II – Postdoka, oblast výzkumu – Sociální práce

Projekt:

Posílení vědeckých kapacit na OU II / Strengthening the university´s scientific capacities II, OP VVV, reg. no. CZ.02.2.69/0.0/0.0/18_053/0017856

Obsazenost pozice:

na 12 měsíců, plný úvazek

Škola:

Fakulta sociálních studií, Ostravská univerzita

Lokalizace:

Českobratrská 16, 701 03 Ostrava - Moravská Ostrava, Česká Republika

Místo výkonu práce:

Ostrava, Česká Republika

Nadřízený:

Mgr. Kateřina Cilečková, Ph.D.

Mzda:

Hrubá měsíční mzda bude 84 518,- Kč, což je přihližně 3 130 EUR při kurzu 27,- Kč/EUR

Podmínky:

Doba trvání pracovního poměru zajištěná projektem: 12 měsíců (počínaje nejpozději v září 2021) - 1 zaměstnanec na 12 měsíců nebo 2 zaměstnanci na 6 měsíců.

Důležité termíny:

Tato nabídka platí: od 1. března 2021 do 31. března 2021
Pracovní pozice je aktuální od 1. září 2021 nebo po dohodě.

Další informace o pozici:

Úspěšný kandidát se připojí k jedné z kateder Fakulty sociálních studií Ostravské univerzity zaměřených na výzkum v následujících oblastech:

 1. Skupiny osob ohrožené sociálním vyloučením - zejména lidé vyloučení z bydlení a lidé v obtížných životních situacích.
 2. Informatizace sociální práce.

Specifikace úspěšného kandidáta:

 • pracoval na částečný nebo plný úvazek (pracovní zátěž 0,5 a více) nebo studoval v uplynulých třech letech nejméně dva roky v jiné zemi než v České republice.
 • má doktorát (kdy neuplynulo více než 7 let od obhajoby jeho disertační práce včetně úspěšného složení doktorské zkoušky) v oboru sociální práce, nebo jeho diplom musí odpovídat úrovni 8 ISCD;
 • vykazuje adekvátní publikační činnost vč. minimálně dvou publikací za poslední 3 roky ve výše uvedených oblastech výzkumu;
 • má kompetence výzkumníků na úrovni R2 – více na: Research profiles descriptors

Zkušenosti s:

 • kvalitativním a kvantitativním výzkumem v sociální práci,
 • aplikací sociálně-ekologického a / nebo kritického přístupu ve výzkumu v sociální práci,
 • přístupy diskurzivní a narativní analýzy,
 • participací v mezinárodních výzkumných týmech,
 • vzděláváním Ph.D. studentů v metodologii výzkumu.

Očekáváme:

 • komunikaci v anglickém jazyce,
 • publikování vědeckých prací,
 • prezentování dosažených výsledků výzkumu na konferencích,
 • rozvíjení mezinárodní vědecké spolupráce,
 • sdílení výsledků výzkumu v sociální práci se zaměřením na sociokulturní rozdíly.

Pracovní náplň:

Přijatý zaměstnanec se bude intenzivně podílet na výzkumných a publikačních aktivitách Fakulty sociálních studií, na rozvíjení nových přístupů v kvalitativním a kvantitativním výzkumu v sociální práci založených na sociálně-ekologickém a / nebo kritickém přístupu.

Hledáme pouze vynikajícího vědce, který je již aktivní a úspěšný v oblasti kvalitativního a kvantitativního výzkumu v sociální práci zaměřeného na problematiku sociálního vyloučení.

Nabízíme:

 • 30 dnů dovolené
 • 5 dnů volna k léčení;
 • stravenky v hodnotě 110,- Kč
 • TEP – sportovní aktivity.

Pro více informací kontaktujte: prof. Mgr. Soňa Kalenda Vávrová, Ph.D.

Formální požadavky:

Zájemci zasílat následující dokumenty nejpozději do 31. března 2021

 • souhlas se zpracováním osobních údajů soubor doc 4,03 MB
 • životopis v anglickém jazyce
 • přehled publikační činnosti
 • kopie doktorského diplomu (dodatečně může být požadováno oficiální potvrzení v angličtině)
 • motivační dopis v anglickém jazyce

na níže uvedenou kontaktní adresu.

První kolo výběrového řízení proběhne na základě posouzení předložených dokumentů. Úspěšní kandidáti budou pozváni do druhého kola výběru (v angličtině, vzhledem k situaci COVID-19 může být v online podobě, např. Zoom atd.).

Zaměstnavatel je oprávněn zrušit výběrové řízení bez udání důvodu nebo nevybrat žádného z uchazečů.

Kontakt:

Ostravská univerzita
Alena Kwintová
personalista
Rektorát - Welcome Centre
Mlýnská 5
701 03 Ostrava