Harmonogram přijímacího řízení pro navazující magisterský studijní program Sociální práce a sociální podnikání, Joint Degree

Harmonogram přijímacího řízení
Termín pro podání přihlášek ke studiu31. 08. 2022 
Termín pro zaplacení administrativního poplatkudo 31. 08. 2022nejzazší termín provedení platební transakce uchazečem
Řádný termín přijímacích zkoušek07. 09. 2022 
Náhradní termín přijímacích zkoušeknebude realizován 
Termín zaslání příloh k přihlášcepřílohy se předem nezasílají, uchazeči budou k jejich doložení vyzváni
Termín zveřejnění pozvánek k přijímací zkoušcedo 05.09.2022 pozvánky budou zveřejněny elektronicky v informačním systému Ostravské univerzity, pozvánka může být zaslána také na e-mailovou adresu, kterou uchazeči v elektronické přihlášce uvedli
Zveřejnění neoficiálních výsledků (bodů) na webových stránkáchod 12. 09. 2022 
Zveřejnění informace uchazečům, kteří jsou přijati nebo navrženi na přijetíod 12. 09. 2022informace uchazečům, kteří jsou navrženi k přijetí, a pozvánky k převzetí rozhodnutí, resp. k zápisu do studia, budou zveřejněny elektronicky v informačním systému Ostravské univerzity; informace mohou být zaslány také na e-mailovou adresu, kterou uchazeči v elektronické přihlášce uvedli
Doručování rozhodnutí o přijetí/nepřijetí ke studiuzáří 2022 
Zápisy do 1. roku studia 14. 09. 2022 
Nahlížení do materiálů o přijímacím řízení19. 09. 2022 
Odvolací řízenízáří 2022 

Zveřejněno / aktualizováno: 07. 07. 2022