Harmonogram přijímacího řízení pro bakalářské a navazující magisterské programy na Fakultě sociálních studií OU platný ke dni 4. dubna 2022

Harmonogram přijímacího řízení pro bakalářské a navazující magisterské programy na Fakultě sociálních studií OU platný ke dni 4. dubna 2022
Den otevřených dveří
bude upřesněno
 
Termín pro podání přihlášek ke studiu
30. 04. 2022
 
 
Termín pro zaplacení administrativního poplatku
do 02. 05. 2022
nejzazší termín provedení platební transakce uchazečem
 
Žádost o prominutí přijímací zkoušky pouze pro Bc program Zdravotně-sociální péče
do 06.05.2022 (nejzazší datum poštovního razítka)
 
Řádný termín přijímacích zkoušek
26.05.2022 – 27.05.2022

24.06.2022 – pro uchazeče SPP
 
 
Náhradní termín přijímacích zkoušek
24.06.2022
 
 
Termín zaslání příloh k přihlášce
Bc a NMgr program Sociální práce
přílohy se předem nezasílají, uchazeči budou k jejich doložení vyzván
 
Bc program Zdravotně-sociální péče
do 06.05.2022 (nejzazší datum poštovního razítka)
 
 
NMgr program Zdravotně-sociální péče a rehabilitace
do 06.05.2022 (nejzazší datum poštovního razítka)
 
Termín zveřejnění pozvánek k přijímací zkoušce
do 19.05.2022
pozvánky budou zveřejněny elektronicky v informačním systému Ostravské univerzity, pozvánka může být zaslána také na e-mailovou adresu, kterou uchazeči v elektronické přihlášce uvedli
 
Zveřejnění neoficiálních výsledků (bodů) na webových stránkách
od 11. 07. 2022
 
 
Zveřejnění informace uchazečům, kteří jsou navrženi na přijetí
od 18. 07. 2022
Informace uchazečům, kteří jsou navrženi k přijetí, a pozvánky k převzetí rozhodnutí, resp. k zápisu do studia, budou zveřejněny elektronicky v informačním systému Ostravské univerzity, informace mohou být zaslány také na e-mailovou adresu, kterou uchazeči v elektronické přihlášce uvedli
 
Doručování rozhodnutí o přijetí/nepřijetí ke studiu
od 25. 07. 2022
 
 
Zápisy do 1. roku studia - 1. kolo
červenec 2022
 
 
Nahlížení do materiálů o přijímacím řízení
červenec, srpen 2022
bude upřesněno
 
Odvolací řízení
červenec - říjen 2022
 
 


Zveřejněno / aktualizováno: 05. 04. 2022