Ostravská univerzita používá na svých webových stránkách soubory cookies i další analytické nástroje. Rozumím

OU > O univerzitě > Struktura univerzity > Fakulty a ústavy > Fakulta sociálních studií > O fakultě > Struktura fakulty > Orgány a vedení fakulty > Akademický senát

Ostravská univerzita

Vyhlášení voleb do Akademického senátu FSS OU pro volební období 2020 – 2023

Doc. PhDr. Alice Gojová, Ph.D., děkanka Fakulty sociálních studií Ostravské univerzity vyhlašuje v souladu se Zákonem č. 111/1998 Sb., o vysokých školách, ve znění pozdějších předpisů a s Článkem 6, odst. 1 Volebního řádu AS FSS schváleného AS OU dne 18. prosince 2017

řádné volby do Akademického senátu FSS OU pro volební období 2020 – 2023.


Tyto se budou konat ve dnech 15. – 19. června 2020 formou elektronického hlasování prostřednictvím aplikace Portál OU v čase od 15. června 2020, 00:00:00 do 19. června 2020, 23:59:59.

AS FSS OU ustavil tuto volební komisi: akademičtí pracovníci: Marie Špiláčková – předsedkyně volební komise a Radka Poláková, studující: Zuzana Stanková a Veronika Valoušková.

Navrhovat kandidáty/kandidátky na členy/členky AS FSS OU může každý/á člen/ka akademické obce FSS OU v souladu s čl. 3, odst. 3 Volebního řádu AS FSS OU.

Návrhy na kandidáty/kandidátky na člena/členku AS FSS OU se podávají předsedkyni Volební komise pro volby do AS FSS OU Marii Špiláčkové na vytištěném, navrhovatelem/navrhovatelkou i kandidátem/kandidátkou podepsaném formuláři v zalepených obálkách buďto prostřednictvím podatelny OU v budově rektorátu OU na Dvořákově 7 nebo osobně, a to do 8. června 2020 do 13:00 hod. Obálka musí být označena textem „Řádné volby do AS FSS OU, do rukou předsedkyně volební komise Marie Špiláčkové“.

Volební seznamy oprávněných voličů budou dle harmonogramu voleb zveřejněny na Portále OU v sekci Fakulty a ústavy – Fakulta sociálních studií – Fakultní dokumenty – Akademický senát FSS – Volby do AS FSS – Volební seznamy.

Volby proběhnou podle platného Volebního řádu AS FSS OU a řídí se harmonogramem voleb.

Výsledky voleb budou zveřejněny na Portále OU 23. června 2020.


V Ostravě 26. května 2020

Doc. PhDr. Alice Gojová, Ph.D., v. r.
děkanka FSS OU


Zveřejněno / aktualizováno: 26. 05. 2020

facebook
instagram
rss
social hub