Pracovní povinnost studentů a studentek jako životní zkušenost

Současná doba potřebuje dobré zprávy!

Jak již všichni víme, Vláda ČR na základě čl. 5 a 6 ústavního zákona č. 110/1998 Sb., o bezpečnosti České republiky, vyhlásila dne 12. března 2020 pro území České republiky z důvodu ohrožení zdraví nouzový stav, a to na dobu 30 dnů (s předpokládaným dalším prodloužením).

Současně s tím vláda přijala další krizová opatření, která mají mj. dopad i na poskytování sociálních služeb, zejména v oblasti personálního zabezpečení. Dne 13. března 2020 byla Usnesením Vlády ČR č. 207 uložena pracovní povinnost mimo jiné studentům vysokých škol v denní formě studia v oborech vzdělání, které jsou zabezpečovány také na Fakultě sociálních studií OU. Tímto dnem se mnoha studentkám a studentům naskytla možnost zažít zkušenost, se kterou se dosud nikdo z nás nesetkal a řada z nás si ji nedokázala ani představit.

Jsme velmi rádi, že mnoho našich oslovených studujících k této povinnosti přistoupilo s odvahou, ochotou a s odhodláním pomoci. Vážíme si jejich přístupu, protože v této složité době na sebe převzali společenskou odpovědnost. Nezalekli se, ale novou práci berou jako výzvu, jako příležitost, a především obrovskou zkušenost a na sociálních sítích si jsou vzájemnou podporou.

Povolané studentky a studenti pracují v zařízeních sociálních služeb v Moravskoslezském kraji, jako např. ke dni 30. března 2020 v Domově Slunečnice a v Domově Korýtko v Ostravě, v Novém domově v Karviné, v Domově Duha v Novém Jičíně, v Domově Jistoty v Bohumíně a v Charitě Frýdek-Místek a řadě dalších. Aktivně tak přispívají ke zmírnění důsledků šíření virové nákazy a nařízených bezpečnostních opatření a jsou velkou pomocí a podporou jak pro klienty, tak pro samotné zaměstnance sociálních služeb. Pracovní povinnost se studujícím započte do studijního plánu, a to formou povinné praxe.

Pochvalně a s oceněním práce studentek a studentů fakulty se vyjádřil také Mgr. Rychlík z Krajského úřadu MSK, který vedení fakulty průběžně informuje o realizaci pracovní povinnosti.

Zapojené studentky a studenti studují program sociální práce nebo zdravotně-sociální péče. V rámci své práce se však mohou setkat s činnostmi, které nejsou vůbec, nebo jen okrajově v běžné náplni práce sociálního pracovníka. Patří spíše do oblasti práce pracovníka v sociálních službách. Komentuje to studentka Klára K.: „... byla jsem přítomna u ranní hygieny a přebalování, krmení, oblékání.…. Ráda pomůžu klientům při stravě, nebo při oblékání, když mají po osobní hygieně, případně převleču postel, přečtu knížku, vydezinfikuji stolky, nebo něco takového.“ Schopnost vcítit se do potřeb klienta, projevit vstřícnost a obětavost jsou však nutným předpokladem pro úspěšný výkon jejich budoucí profese a zkušenosti, které tímto získají jsou cenné také pro jejich vlastní život, pro osobnostní rozvoj. Stejně to vidí i student Petr K., který se zapojil do přímé péče o klienty Domova Slunečnice. Napsal nám: „V tomto domově vykonávám přímou péči o klienty na oddělní odlehčovacích služeb se seniory trpícími různě závažnými demencemi. Mezi mou každodenní rutinu zde patří pomoc s krmením osob, které se již samy nedokáží najíst. Dále také pomoc s převlekáním osob, ale i postelí. Vzhledem k obtížné situaci mým každodenním úkolem je desinfekce povrchů ať už se jedná o stoly nebo kliky. Pro mě jako studenta prvního ročníku to bylo něco, čeho jsem se i obával, ale postupem času to určitě vidím skrze pozitivně, protože tohle beru jako obrovskou zkušenost nejen ke studiu, ale také do budoucího života.“

Gabriela B. a Natálie P. nám napsaly: „Svou výpomocí se snažíme ulehčit práci jiným pracovníkům v Novém domově v Karviné. Obě dvě vykonáváme práci na pozici pracovníka v sociálních službách v přímé péči nebo během aktivizačních činností uživatelů. Chtěla bych proto za nás obě dvě napsat, že si velice ceníme této zkušenosti pracovat i mimo školní systém praxí. Jedná se o skvělou zkušenost do života a hlavně skvělou zkušenost do budoucího pracovního poměru. Skrze tuto pracovní povinnost má student možnost nahlédnout blíže a hlouběji pod pokličku a fungování jednotlivých oddělení, než když je tam na běžné školní praxi v rámci semestru. Jsme proto moc rády, že můžeme pomoct tam, kde je o pomoc nouze a také, že se můžeme spolupodílet na organizaci běžných dnů uživatelů domova.“


Všichni na fakultě držíme našim studujícím palce a po ukončení nouzového stavu se budeme maximálně snažit o jejich snadnější návrat ke knihám a studiu.


Za všechny kolegyně a kolegy z fakulty

Marie Špiláčková
Iva Tichá


Zveřejněno / aktualizováno: 02. 04. 2020