OU > O univerzitě > Struktura univerzity > Fakulty a ústavy > Fakulta sociálních studií > Věda a výzkum > Kontakty pro vědu a výkum

Oddělení pro vědu a výzkum

Proděkanka pro vědu a výzkum
doc. Mgr. Soňa Vávrová, Ph.D. e-mail: sona.vavrova@osu.cz
telefon: +420 597 093 148
Referentka pro vědu a výzkum
Jana Kucharczyková e-mail: jana.kucharczykova@osu.cz
telefon: +420 597 093 107

Centrum pro podporu projektů

Vedoucí Centra pro podporu projektů
Ing. Marcela Larišová e-mail: marcela.larisova@osu.cz
telefon: +420 597 094 021