Promoce Fakulty sociálních studií OU

Dne 3. července 2017 se v Domě kultury města Ostravy uskutečnily promoce Fakulty sociálních studií Ostravské univerzity.

Promoční slib složili absolventi magisterských i bakalářských studijních programů, kterým byly v průběhu slavnostního obřadu předány diplomy paní děkankou doc. PhDr. Alicí Gojovou, Ph.D. za účasti prorektora pro vědu a tvůrčí činnost doc. Mgr. Pavla Drozda, Ph.D. a dalších akademických hodnostářů. Ohodnoceny byly také vynikající bakalářské a diplomové práce, jejichž autoři obdrželi v průběhu ceremonie Cenu děkanky.

Všem absolventům gratulujeme a do života jim přejeme vše nejlepší!

Promoce Fakulty sociálních studií OU 2017Promoce Fakulty sociálních studií OU 2017Promoce Fakulty sociálních studií OU 2017Promoce Fakulty sociálních studií OU 2017Promoce Fakulty sociálních studií OU 2017Promoce Fakulty sociálních studií OU 2017Promoce Fakulty sociálních studií OU 2017Promoce Fakulty sociálních studií OU 2017Promoce Fakulty sociálních studií OU 2017Promoce Fakulty sociálních studií OU 2017