Další vlna studentských projektů se valí

Průvodce na cestě za partnerstvím pro lidi s tělesným postižením, Setkání dvou generací –Domov pro seniory a děti z mateřské školy se navzájem inspirují, paletové posezení pro klienty Doléčovacího centra Renarkon, Fotbalové branky či výukové interaktivní hry pro děti z dětského domova, pronájem sportovní haly pro pravidelné vyžití obyvatel Domu na půl cesty, společná akce pro děti a pěstouny, sportovní den lidí s handicapem se zapojením veřejnosti.

To vše v těchto dnech připravují studenti Sociální práce na Fakultě sociálních studií.

Projektová výuka, která k takovým počinům dává příležitost je na FSS realizována již čtvrtým rokem. Jde o specifickou formu odborné praxe, která je realizována pro 1. a 2. ročník navazujícího studia Sociální práce v prezenční formě.

Studentské projekty na FSS OU

V 1. ročníku (letním semestru) mají studenti za úkol vytvořit tým 3-5 studentů a  během praxe (6 hodin týdně, 13 výukových týdnů) vstoupit do vybrané organizace a zmapovat participativními metodami potřeby a přání klientů organizace, navrhnout a popsat způsob (projekt) jakým tyto potřeby naplní. Obvykle jde o potřeby, službu, přání klientů, které organizace z důvodů časových, personálních, finančních a jiných není schopna zajistit ve své režii. Studenti se musí dohodnout jednak na formátu způsobu naplnění, ale také vyfundraisovat prostředky. Nemanipulují však v těchto případech s penězi, ale hledají zdroje personální, materiální, službu, kterou k realizaci projektu potřebují. Musí tedy jasně formulovat své cíle a smysl projektu těm, kteří by jim mohli s realizací pomoci. Jde tedy mimo jiné o hledání alternativních způsobů „financování“ jejich nápadu.

Podmínkou projektu je jeho udržitelnost a zapojování těch, kterých se projekt týká od jeho počátku. Tedy participovat s klienty a zástupci služby nejen ve fázi mapování, ale i samotné realizace.

V navazujícím semestru (2. ročník, zimní semestr) mají za úkol projekt zrealizovat a evaluovat navrženými evaluačními nástroji spolu se všemi aktéry(studentský tým, zástupci organizace-obvykle mentor praxe, klienti jako participanti celého procesu i příjemci výsledného projektu, dárci, partneři).

Studenti se tak učí v přímém kontaktu s uživateli sociálních služeb různého zaměření nejen tomu, jak samotný projekt nastavit, připravit a realizovat, ale především tomu, jak v tom všem dát dostatečný prostor pro zapojení klientů. Tak aby výsledek byl v jejich rukou, a ten kdo získá nové kompetence, nebyli jen studenti samotní. Jak to vypadá v praxi - no například tak, že pokud si děti z dětského domova přejí branky na fotbal jsou právě děti samotné, které vhodný typ branek vyhledávají, učí se oslovovat sponzory a poté v přímém kontaktu s nimi svůj požadavek obhájit, nebo se uživatelé přímo podílejí na tvorbě konkrétních výstupů - vyrábějí za podpory studentů paletový nábytek dle svých představ, provázejí lidi bez zkušenosti světem sportu pro tělesně postižené, senioři s dětmi připravují společné vystoupení a vyrábějí nástroje, které k tomu budou potřebovat. Zkrátka vše se děje ve spolupráci. Všichni tak svým obrovským nasazením dokazují, že mají větší potenciál, než si možná mnozí dokážeme představit a hlavně mají chuť jej aktivně využít. Jde jen o to dát jim bezpečný, trpělivý a tak akorát podporující prostor.

I když je taková práce náročná a vyžaduje velké nasazení studentů zejména ve chvílích většího napětí ať už v týmu nebo projektovém procesu samotném, dlouhodobě je projektová výuka studenty hodnocena jako jedna z nejužitečnějších příležitostí, které jim vzdělání na FSS nabídlo. Zpětně pak přicházejí z praxe a k velké radosti nás vyučujících říkají, že právě tyto zkušenosti byli rozhodující pro jejich výběrová řízení či rychlou orientaci v profesní praxi.

Veškeré projekty vyvrcholí závěrečným Projektovým dnem, který v letošním roce plánujeme na listopad. Tak nám držte palce, ať se našim plánům daří a sledujte nás i dále. Opět zde nebo na Fb FSS.

Studentské projekty na FSS OUStudentské projekty na FSS OUStudentské projekty na FSS OUStudentské projekty na FSS OUStudentské projekty na FSS OUStudentské projekty na FSS OU