2. kolo přijímacího řízení - obor Zdravotně sociální pracovník

Děkanka Fakulty sociálních studií Ostravské univerzity vyhlašuje 2. kolo přijímacího řízení pro akademický rok 2017/2018 pro bakalářský obor Zdravotně sociální pracovník v prezenční formě studia.

Informace o přijímacím řízení