Vyhlášení přijímacího řízení na FSS OU pro akademický rok 2017/2018

Děkan Fakulty sociálních studií Ostravské univerzity vyhlašuje podle § 49 odst. 1 až 5 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), v platném znění přijímací řízení pro akademický rok 2017/2018.

V Ostravě 25. října 2016.