Projekty a granty
Kontakty zanedbávaných dětí umístěných do náhradní forem péče s vlastními rodiči
Id projektuSGS07/FSS/22
Hlavní řešitelMgr. Sabina ZDRÁHALOVÁ
Období1/2022 - 12/2022
PoskytovatelSpecifický VŠ výzkum
Stavřešený
AnotaceTématem projektu je právo dětí a vlastních rodičů na pravidelné osobní kontakty během umístění do náhradní formy péče z důvodu jejich zanedbávání. Dítě má právo vyrůstat v rodinném prostředí, v atmosféře plné štěstí, lásky a porozumění. V případě, že toto právo a potřeby dětí nejsou zaručené ve vlastní rodině, stát je povinen poskytnout dětem zvláštní ochranu, v případě zanedbávaných dětí může se jednat o umístění dítěte do náhradní formy péče (Úmluva o právech dítěte, 1991). Tento projekt se zaměřuje na děti umístěné ve formách pěstounské péče, ale také ústavní péče, z důvodu jejich zanedbávání. Pokud dojde k tomuto zásahu, stále mají děti i vlastní rodiče právo na pravidelné a osobní kontakty, pokud jsou v nejlepším zájmu dítěte. Kontakty mají pro děti přínos v různých aspektech jejich životů. Studentský projekt se zaměřuje na pohled vlastních rodičů, kterému v dosavadním výzkumu není věnována dostatečná pozornost. Hlavním cílem výzkumu je zjistit, jak rodiče vnímají roli sociálních pracovníků v nastavování, podporování a vyhodnocování pravidelných osobních kontaktů s dítětem, které bylo do náhradních forem péče umístěné z důvodu zanedbávání. Kvalitativní výzkum bude sestávat z hloubkových interview s vlastními rodiči vybranými pomocí záměrného kriteriálního výběru. Data budou zpracována pomocí postupů zakotvené teorie.