Projekty a granty
Intervence sociální práce do situace mladých lidí připravujících se na odchod z dětských domovů
Id projektuSGS01/FSS/2019
Hlavní řešitelMgr. Petra Anna-Marie BLAHOVÁ
Období1/2019 - 12/2019
PoskytovatelSpecifický VŠ výzkum
Stavřešený
AnotaceNavrhovaný projekt se zabývá málo probádanou problematikou intervencí sociální práce v situaci přípravy na odchod mladých lidí z institucí dětských domovů do přirozeného sociálního prostředí. Situace mladých lidí odcházejících z institucí dětských domovů je obtížná, což dokládají i výzkumy, které u těchto osob prokazují vyšší míru rizika vzniku sociálních problémů, přičemž již sama mladá ("vynořující se") dospělost je považována za rizikové a zranitelné období (European Expert Group, 2012; Lumos, 2017; Frimpong-Manso, 2018). Mladí lidé, kteří prochází tranzicí, tzn. odcházejí z dětského domova, jsou často zatíženi negativními osobními zkušenostmi v raném věku a tím, jak reaguje společnost na jejich institucionální minulost (Fransson, Stor?, 2011). Vyrůstají bez rodičovských rolových modelů, harmonického rodinného prostředí, vykazují psychickou a citovou deprivaci, syndrom ústavní závislosti, mají nižší dosažené vzdělání (Lumos, 2017). V systému náhradní péče v ČR má umístění do dětského domova sekundární postavení za rodinnou péčí. Sociální práce s ohroženými mladými lidmi v dětském domově zaujímá specifické postavení, koncentruje se totiž zejména na výkon nepřímé činnosti sociální práce. Cílem výzkumné části projektu je porozumět a popsat intervence sociální práce v situaci přípravy na odchod mladých lidí z institucí dětských domovů do přirozeného sociálního prostředí.