Projekty a granty
Zajištění služeb odborné konzultace a podpora interní evaluace projektu "Dobří sousedé jsou také na Blanensku"
Id projektu
Hlavní řešitelMgr. et Mgr. Kateřina Glumbíková, Ph.D.
Období6/2017 - 9/2019
PoskytovatelVýzkumná činnost
Stavřešený
AnotacePředmětem smlouvy o poskytnutí služeb je poskytnutí odborné konzultace a podpory interní evaluace určené k plnění předmětu zakázky realizované v rámci projektu "Dobří sousedé jsou také na Blanensku", hlavní příjemce projektu:Zahrada 2000 z.s. registrační číslo projektu: CZ.03.3.X/0.0/0.0/15_024/0005624.