Složení Akademického senátu Fakulty sociálních studií OU

Složení Akademického senátu FSS OU pro období 2020-2023.

Vedení AS FSS
Předsedkyně
Katedra zdravotně-sociálních studií
Místopředsedkyně za komoru akademických pracovníků
Katedra sociální práce
Místopředsedkyně za studentskou komoru
Bc. Veronika Pakostová
navazující magisterské studium Sociální práce
 
Členové AS FSS
Komora akademických pracovníků
Katedra sociální práce
Katedra sociální práce
Katedra zdravotně-sociálních studií
Katedra zdravotně-sociálních studií
Katedra zdravotně-sociálních studií
Katedra zdravotně-sociálních studií
Studentská komora
Bc. Veronika Pakostová
navazující magisterské studium Sociální práce
Mgr. Petr Lazar
doktorské studium oboru Sociální práce
Bc. Jana Kadlecová
navazující magisterské studium Sociální práce


Zveřejněno / aktualizováno: 13. 01. 2023


Dokumenty Akademického senátu FSS OU

Dokumenty jsou ve formátu *.pdf.

Zástoupení Fakulty sociálních studií v Akademickém senátu Ostravské univerzity

Seznam členů.