Složení Akademického senátu Fakulty sociálních studií OU

Složení Akademického senátu FSS OU pro období 2020-2023.

Vedení AS FSS
Předsedkyně
Mgr. Ing. Iva Tichá, Ph.D.Katedra zdravotně-sociálních studií
 
Místopředsedkyně za komoru akademických pracovníků
Mgr. Anna Musialová, Ph.D.Katedra sociální práce
Místopředsedkyně za studentskou komoru
Bc. Veronika Pakostovánavazující magisterské studium Sociální práce
 
Členové AS FSS
Komora akademických pracovnic
Mgr. Kateřina Cilečková, Ph.D.Katedra sociální práce
Mgr. Anna Musialová, Ph.D.Katedra sociální práce
Mgr. Šárka Kopřivová, Ph.D.Katedra zdravotně-sociálních studií
doc. Mgr. Lenka Krhutová, Ph.D.Katedra zdravotně-sociálních studií
Mgr. Miroslav Paulíček, Ph.D.Katedra zdravotně-sociálních studií
Mgr. Ing. Iva Tichá, Ph.D.Katedra zdravotně-sociálních studií
 
Studentská komora
Bc. Veronika Pakostovánavazující magisterské studium Sociální práce
Mgr. Petr Lazardoktorské studium oboru Sociální práce
Bc. Hedvika Bučkovánavazující magisterské studium Sociální práce

Zveřejněno / aktualizováno: 15. 02. 2022


Dokumenty Akademického senátu FSS OU

Dokumenty jsou ve formátu *.pdf.

Zástoupení Fakulty sociálních studií v Akademickém senátu Ostravské univerzity

Seznam členů.