Informace o výsledcích přijímacího řízení uchazečů o studium na FSS OU v Ostravě pro akademický rok 2011/2012

Bakalářské studium

Sociální práce v prezenční formě

Test základů společenských věd (Test základů společenských věd obsahoval 60 uzavřených testových otázek, které vybíral IS Moodle z baterie otázek. Maximální dosažitelný počet bodů byl 60.)

Sociální práce v kombinované formě

Test orientace v oboru sociální práce pro bakalářský obor Sociální práce (Test orientace v oboru sociální páce obsahoval 60 uzavřených otázek, které vybíral IS Moodle baterie otázek. Maximální dosažitelný počet bodů byl 60.)

Zdravotně sociální pracovník v prezenční formě

Test základů společenských věd pro bakalářský obor Zdravotně sociální pracovník (Test základů společenských věd obsahoval 40 uzavřených testových otázek, které vybíral IS Moodle z baterie otázek. Maximální dosažitelný počet bodů byl 40.)

Test z biologie (Test z biologie obsahoval 30 uzavřených testových otázek, které vybíral IS Moodle z baterie otázek. Maximální dosažitelný počet bodů byl 30.)

Navazující magisterské studium

Sociální práce v prezenční formě

Test z Minimálního standardu vzdělávání v sociální práci (Test z Minimálního standardu vzdělávání v sociální práci Asociace vzdělavatelů v sociální práci obsahoval 60 uzavřených testových otázek, které vybíral IS Moodle z baterie otázek. Maximální dosažitelný počet bodů byl 60.)

Management organizací služeb sociální práce v prezenční formě

Test z Minimálního standardu vzdělávání v sociální práci (Test z Minimálního standardu vzdělávání v sociální práci Asociace vzdělavatelů v sociální práci obsahoval 60 uzavřených testových otázek, které vybíral IS Moodle z  baterie otázek. Maximální dosažitelný počet bodů byl 60.)

Test orientace v předepsané oborové literatuře pro obor Management organizací služeb sociální práce. (Test orientace v předepsané oborové literatuře obsahoval 20 uzavřených testových otázek, které vybíral IS Moodle z baterie otázek. Maximální. dosažitelný počet bodů byl 20)

Management organizací služeb sociální práce v kombinované formě

Test z Minimálního standardu vzdělávání v sociální práci (Test z Minimálního standardu vzdělávání v sociální práci Asociace vzdělavatelů v sociální práci obsahoval 60 uzavřených testových otázek, které vybíral IS Moodle z baterie otázek. Maximální dosažitelný počet bodů byl 60.)

Test orientace v předepsané oborové literatuře pro obor Management organizací služeb sociální práce. (Test orientace v předepsané oborové literatuře obsahoval 20 uzavřených testových otázek, které vybíral IS Moodle z  baterie otázek. Maximální. dosažitelný počet bodů byl 20)

Vyhodnocení testů

Výsledek písemného testu byl vyhodnocen jako součet bodů získaných za správné odpovědi. Získaný počet bodů byl jediným kritériem pro sestavení pořadí uchazečů o studium jako podkladu pro rozhodnutí o přijetí ke studiu.

Základní statistické charakteristiky písemné přijímací zkoušky

Bakalářský obor Sociální práce v prezenční formě

Test
CharakteristikaHodnota
Počet uchazečů, kteří se zúčastnili písemné přijímací zkoušky 774
Nejlepší možný výsledek 60
Nejlepší skutečně dosažený výsledek 58
Průměrný výsledek 39,75
Směrodatná odchylka výsledků 10,64
Decilové hranice d1=30 : d2=34 : d3=37 : d4=39 : d5=41 : d6=43 : d7=45 : d8=48 : d9=51

Bakalářský obor Sociální práce v kombinované formě

Test
Charakteristika Hodnota
Počet uchazečů, kteří se zúčastnili písemné přijímací zkoušky620
Nejlepší možný výsledek 60
Nejlepší skutečně dosažený výsledek 60
Průměrný výsledek 33,41
Směrodatná odchylka výsledků 13,62
Decilové hranice d1=0 : d2=29 : d3=32 : d4=34 : d5=36 : d6=38 : d7=40 : d8=43 : d9=47

Bakalářský obor Zdravotně sociální pracovník v prezenční formě

Test z Biologie
Charakteristika Hodnota
Počet uchazečů, kteří se zúčastnili písemné přijímací zkoušky 106
Nejlepší možný výsledek 30
Nejlepší skutečně dosažený výsledek 24
Průměrný výsledek 14,01
Směrodatná odchylka výsledků 5,54
Decilové hranice d1=8 : d2=1 : d3=12 : d4=13 : d5=14 : d6=15 : d7=17,5 : d8=19 : d9=20,5

Bakalářský obor Zdravotně sociální pracovník v prezenční formě

Test ze základů společenských věd
CharakteristikaHodnota
Počet uchazečů, kteří se zúčastnili písemné přijímací zkoušky 106
Nejlepší možný výsledek 40
Nejlepší skutečně dosažený výsledek 40
Průměrný výsledek 24,08
Směrodatná odchylka výsledků 8,13
Decilové hranice d1=17 : d2=21 : d3=22,5 : d4=24 : d5=25 : d6=26: d7=28 : d8=30 : d9=32

Navazující magisterský obor Sociální práce v prezenční formě

Test
CharakteristikaHodnota
Počet uchazečů, kteří se zúčastnili písemné přijímací zkoušky 118
Nejlepší možný výsledek 60
Nejlepší skutečně dosažený výsledek 55
Průměrný výsledek 43,97
Směrodatná odchylka výsledků 5,66
Decilové hranice d1=36 : d2=39 : d3=41 : d4=43 : d5=45 : d6=46 : d7=47,9 : d8=49 : d9=51

Navazující magisterský obor Management organizací služeb sociální práce v prezenční formě

Test
CharakteristikaHodnota
Počet uchazečů, kteří se zúčastnili písemné přijímací zkoušky 74
Nejlepší možný výsledek 80
Nejlepší skutečně dosažený výsledek 69
Průměrný výsledek 57,46
Směrodatná odchylka výsledků 11,26

Navazující magisterský obor Management organizací služeb sociální práce v kombinované formě

Test
CharakteristikaHodnota
Počet uchazečů, kteří se zúčastnili písemné přijímací zkoušky205
Nejlepší možný výsledek 80
Nejlepší skutečně dosažený výsledek 75
Průměrný výsledek 55,65
Směrodatná odchylka výsledků 15,52
Decilové hranice d1=44,8 : d2=52,8 : d3=54,2 : d4=57 : d5=59 : d6=61,4 : d7=63 : d8=65 : d9=68

Zveřejněno / aktualizováno: 22. 05. 2017